Tags: ny ägare


Holmbergs byter ägare

Service Point Solutions, S.A., ett internationellt börsnoterat företag, är ny ägare till Holmbergs i Malmö AB.