Tags: omsättning


Stigande försäljning för Realtryck

Stockholmsföretagets försäljningskurva fortsätter peka uppåt år för år. I bokslutet för 2017 uppgår omsättningen ….

Förändringsarbete sliter på siffrorna

Eskils Tryckeri påbörjade en ansenlig omläggning 2015 som fortfarande syns i utgången av….

Från rött till positivt rörelseresultat

Falkenberg Graphic Media hamnar återigen på plus efter att resultaten från…

Åtta.45 rusar i försäljning

Åtta.45 tryckeri AB seglar upp rejält i omsättning, men det finns en förklaring…

Bättre orderruljans på efterbearbetningen

Hellström Ringön Grafiska släpper sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017 och visar en bättre orderingång.

H-Tryck eldar på för fullt

H-Tryck spräckte försäljningsmålet med råge och gjorde en totalökning med ….

Sandéns säkerhetstryck rusar uppåt

Sandéns security printing i Eslöv visade god orderingång i senaste bokslutet och lyckades vända ….

Marginell förändring för NRA Repro

Umeåtryckeriet NRA Repro fortsätter på samma inslagna väg men tappar något i försäljningen…  

Digitaltryckeri visar stark försäljning

Digaloo med bas i Borlänge kommun ser ökad försäljning inom tapet- och storformatsproduktion. I 2017 års bokslut framgår att nettoomsättningen slutade på 43,1 miljoner kronor jämfört med 39,1 miljoner kronor under föregående år.

Omställning gav vikande försäljning

Kungsbackaföretaget Stroederaltons omsättning visar på tapp inom traditionell pappersbaserad kommunikation för bokslutet 2016/2017.