Tags: Original


När stora företag 
ska göra original

Mäklare, butikskedjor och myndigheter är exempel på företag där typografiskt okunniga förväntas göra original till annonser, trycksaker, banners och webbpublicering. Förutom att de saknar kunskap, så har de sällan Indesign eller andra hjälpmedel. Då finns det bara en lösning och det är mallade webbdokument.

Arkitektkopia levererar tryck till Karolinska institutet

Arkitektkopia har ingått avtal med Karolinska Institutet att leverera tryck- och ateljétjänster.

Mediatrender

• Carl Svanberg bokbinderi sålde för 31 miljoner. • Edita Bobergs först i Norden med CGP-certifiering. • Konkursförvaltaren bjuder ut Kungsholms repro/offset. • Uppsala bokbinderi gav god marginal trots försämring. • Stor tillväxt och resultatförbättring för Original i Umeå.