Tags: pappersindustrin


Rapport om värdet av digitalisering

En ny rapport har uppskattat värdet av digitalisering och automation för tryck-,förpacknings- och pappersindustrin.