Tags: personal


Bläck eller toner

Vi räknar på en investering i digitaltryck. Kalkylerna visar …

KBA Nordic förstärker

KBA Nordics rullpressorganisation har utökats med Patrik Martinsson. Han får titeln Service Manager Web Presses KBA Nordic.