Tags: personal


Två nya krafter hos materialleverantör

KA Olsson och Gems i Mölndal utökar personalstyrkan med Philip Larsen och Fabian Wilck för att sköta utleveranser och kundservice.

Bläck eller toner

Vi räknar på en investering i digitaltryck. Kalkylerna visar …

KBA Nordic förstärker

KBA Nordics rullpressorganisation har utökats med Patrik Martinsson. Han får titeln Service Manager Web Presses KBA Nordic.