Skapar dokument – från rådata till godkänt korrektur

EBI erbjuder lösningar med målet att effektivisera grafisk produktion. Nu lägger de in en högre växel för att automatisera trycksaksproduktioner och förenkla för företag att skapa produktionsklara dokument, hela vägen från kundens datakälla till godkänt korrektur. En intäktskälla som den grafiska branschen har missat, menar Adim Lundin på EBI.

Esko ska underlätta kedjan

Förenklade arbetsflöden inom prepress och en automatiserad plattform för framställning av tryckplåtar inom flexotryck, blir Eskos fokus på Labelexpo.