Tags: prishöjning


Chockhöjning av priset på tryckplåtar

Både Agfa Graphics och Kodak aviserar prishöjningar på sina offsetplåtar. Orsaken är att priset på aluminium, som tryckplåtarna oftast består av, når nya höjder.

Zanders höjer priserna

Stegrande råvarupriser gör att Zanders, tysk tillverkare av specialpapper och kartong, höjer priserna.

Metsä Board höjer priserna på white-top kraftliner

Metsä Board höjer priserna på samtliga kvaliteter av Kemiart white-top kraftliner i Europa.

Agfa planerar prishöjning på film

Agfa meddelar att de kan komma att införa prishöjningar på filmbaserade produkter. Anledningen är prisutvecklingen på en av huvudkomponenterna.

Flint Group höjer priset

På grund av brist på viktiga råvaror har priset på det violetta pigmentet V23 skjutit i höjden och prisutvecklingen kommer med sannolikhet att fortsätta under 2011. Det menar färgleverantören Flint Group.

Sun Chemical höjer priset på coldset-färg

Färgtillverkaren Sun Chemical meddelar att de höjer priset på all sin coldset-färg i Europa. Anledningen är en allvarlig råvarubrist, menar leverantören.

Flint Group höjer priset

Flint Group meddelar att de kommer att höja priset på sina förpackningsfärger med 6–7 procent. Höjningen gäller från den 15 juli i år.