Tags: reklam


Trendbrott: Trötthet för reklam avtar

Reklamtröttheten har ökat år för år, men under 2020 vände den trenden. Det visar färska siffror från Sveriges annonsörer och Novus. Det är fortfarande en stor andel som är negativa till reklam, men det varierar kraftigt mellan olika mediekanaler. Till exempel finns det en positiv inställning till tryckt reklam i tidningar och magasin.

Högtryck för utomhusreklam
– men bottenrekord för print

Mediebyråernas medieinvesteringar inom print visar ett bottenrekord för en maj månad. En vinnare blev utomhusreklam som visar en markant ökning under lång tid.

De bygger ut med digitala skyltar

Företaget inom digital utomhusreklam, Clear Channel, kritar på avtal och expanderar sitt nätverk med ett 90-tal skärmar runt om i landet.

IRM reviderar prognos för 2014

IRM:s nya prognos visar att reklaminvesteringarna väntas fortsätta öka under slutet av 2013 och även under nästa år. Under 2014 förväntas reklaminvesteringarna öka med 1,6 procent jämfört med 2013 och uppgå till…

Ny bok om konsten att berätta

Slutsålt är en ny bok där reklamräven Lars Falk djupdyker i skapandets villkor och kreatörens vardag. Som copywriter fokuserar han naturligtvis på ord och texter, men även på sin 40-åriga karriär.

Reklamkakan blev mindre 2009

Det investerades för drygt 57,7 miljarder i marknadskommunikation 2009. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med 2008.

Postens reklamhistoria på Postmuseum

På Postmuseum öppnas en ny utställning den 26 mars : “Reklam, ja tack!” med underrubriken Postens reklamhistoria.