Tags: rochester


Processfri plåt för tuffa miljöer

Kodak släpper förbättrade processfria offsetplåtar som kan användas till att trycka på praktiskt taget alla substrat. Sonora X klarar tuffa tryckmiljöer och kan användas längre.

Rapport om standardisering

Rochester Institute of Technology, RIT, i New York, har gett ut en 84-sidig rapport som sätter fokus på standardisering av tryck, processkontroll och…