Tags: rörelseresultat


Umeåtryckeri visar stigande rörelseresultat

NRA Repro bygger på sitt rörelseresultat och gör en förbättrad vinst på sista raden.

Toppresultat för Hot Screen

Kungsbackaföretaget som producerar screentryck och säljer värmetransfer går som tåget.

Positiv utveckling för Bording – säkrar upp inför kommande år

Försäljningen och det operativa arbetet har gett resultat för Bording AB som ökar sin omsättning med …

Stigande försäljning för Realtryck

Stockholmsföretagets försäljningskurva fortsätter peka uppåt år för år. I bokslutet för 2017 uppgår omsättningen ….

Förändringsarbete sliter på siffrorna

Eskils Tryckeri påbörjade en ansenlig omläggning 2015 som fortfarande syns i utgången av….

Från rött till positivt rörelseresultat

Falkenberg Graphic Media hamnar återigen på plus efter att resultaten från…

Marginell förändring för NRA Repro

Umeåtryckeriet NRA Repro fortsätter på samma inslagna väg men tappar något i försäljningen…  

Digitaltryckeri visar stark försäljning

Digaloo med bas i Borlänge kommun ser ökad försäljning inom tapet- och storformatsproduktion. I 2017 års bokslut framgår att nettoomsättningen slutade på 43,1 miljoner kronor jämfört med 39,1 miljoner kronor under föregående år.

Omställning gav vikande försäljning

Kungsbackaföretaget Stroederaltons omsättning visar på tapp inom traditionell pappersbaserad kommunikation för bokslutet 2016/2017.

Negativt för Nationalencyklopedin

Fjolårets fokus las på utveckling av digitala läromdel för grund- och gymnasieskolor. Försäljningen visar på ett rejält tapp i senaste bokslutet. NE Nationalencyklopedin AB erbjuder tjänster inom kunskap och utbildning till företag, myndigheter och skolor.