Tags: sammanslagning


Tryckerisammanslagning i Västsverige

Diskussioner och informella samarbeten har pågått under flera år. Men nu är det klart att det anrika tryckeriet Celagruppen och bolagen Risbergs och Adbox display går samman. På sikt kommer ett nytt varumärke att mejslas fram.

Exakta slår samman allt

Exaktas fyra enheter i Malmö har alla legat på olika platser i Malmö. Nu blir det en enda central bas i Norra Hamnen där de brer ut sig på stora ytor med både produktion och huvudkontor.

Ineko och Brand Factory går ihop

De två företagen arbetar båda inom området visuell kommunikation, och de vill med sammanslagningen kunna …

Sammanslagning ger grafiskt storföretag i Göteborg

De båda grafiska företagen Billes och Fototext går ihop. Tillsammans 
får företagen 110 anställda, en omsättning på 220 miljoner och ett stort produktutbud 
inom trycksaksproduktion.

Punkt & Pixel och Koloriten blir ett

Tryckeri Koloriten Offset AB och Punkt & Pixel AB går från den 1 november ihop till ett företag.

Punkt & Pixel och Koloriten blir ett

Tryckeri Koloriten Offset AB och Punkt & Pixel AB går från den 1 november ihop till ett företag.