Tags: Scanpack


Debuterar på mässa med stansmaskin

Horizon tar i huvudsak med sig två efterbehandlingslösningar till Scanpack i Göteborg.

Laddat med kunskap och aktiviteter

Det drar ihop sig till Scanpack, norra Europas största förpackningsmässa som hålls i Göteborg. Vi tar pulsen på Anna Lena Friberg, affärsansvarig för mässan.

Innehållsrikt och internationellt Scanpack

Nästan hälften av årets Scanpack-utställare är internationella, från bland annat USA, Turkiet …