Tags: seminarium


AGI arrangerar konferens om 3D-print

3dp-dagen är en heldagskonferens på ämnet 3D-print som hålls den 5 december i Kistamässans konferenscentrum. Konferensen arrangeras av förlaget AGI.

Seminarium om LED-UV

Är du intresserad av att veta mer om LED-UV-teknik eller kanske har planer på en investering? Då ska du se närmare på Printechs seminarium den 8 februari i Hamburg, Tyskland.

Många nyfikna på sociala medier

Att sociala medier har vuxit som kanal för marknadspåverkan är ett faktum. Det påvisade intresset från ett hundratal besökare i grafisk bransch som deltog i Visutechs seminarium “Stärk dina affärsrelationer med sociala medier”.

Visutech utbildar i sociala medier

Sociala medier har vuxit som kanal för marknadspåverkan och är idag ett effektivt sätt att marknadsföra sig och stärka relationen med sina kunder. Med start nästa vecka inleder Visutech en utbildningsturné i Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Fotoknudsen på Print 2011: Toppkvalitet i varje ex

Norska Fotoknudsen har lyckat ställa om digitaltryckeriet mot nya produkter och tjänster. Effektiva flöden och en tillförlitlig maskinpark är två viktiga ingredienser för att få toppkvalitet, menar den tekniske chefen Ronny Kvalvågnes.

Workshop med Mark Cleghorn

Den engelska fotografen, föredragshållaren och utbildaren Mark Cleghorn kommer under två dagar i mars 2011 att hålla ett seminarium och workshop i Aifos regi.

Smarta dokument är verkligen smarta

Efter att under en tid ha pratat om smarta dokument bestämde sig Océs marknadschef Anton Strand för att visa vad detta är. Så den 18 oktober visade Océ under en halv dag vad de menar med smarta dokument. I korthet går det ut på att samsortera dataströmmar och trycka dem i färg. Resultatet är färre sidor, lättare överblick och en totalt sett lägre kostnad.

Dags för Smarta Dokument

Den 18 oktober håller Océ en temadag om smarta dokument. Vi frågade Ulf A. Nilsson och Michael Svahn på Océ om vad de menar med Smarta Dokument.

Esko Artwork kör workshop i Sunne

Den 24:e augusti håller Esko Artwork en seminariedag på Broby Grafiska i Sunne. Fokus ligger på leverantörens senaste paket, Suite 10.

Tävling för nytänkande tryckerier

Canon fördjupar sitt engagemang i den grafiska branschen och bjuder in till den omfattande tävlingen Business Leap Competition.