Tags: siemens


Rapport om värdet av digitalisering

En ny rapport har uppskattat värdet av digitalisering och automation för tryck-,förpacknings- och pappersindustrin.

Böwe samarbetar för ny sorteringslösning

Simex Letter är en ny postsorteringslösning från Böwe. Den premiärvisades på Post Expo 2011 som en lösning för…

KBA löser papperslogistik

KBA har tagit fram ett trådlöst identifieringssystem för att lösa logistiska problem gällande papperspallar för större tryckerier. Systemet Piletronic ger automatiskt exakt information om placering av pallar och genererar en elektronisk spårningsdokumentation. Tekniken bakom Piletronic bygger på sensorsystemet Siemens Simatic RF600 RFID.