Tags: statistik


Reklammarknaden visar musklerna

Den kraftfulla återhämtning på reklammarknaden som kännetecknade hela 2010 håller i sig under inledande av 2011. De totala investeringarna i medieutrymme uppgick till 7 447 miljoner kronor under första kvartalet, vilket är en tillväxt på närmare 9 procent jämfört med i fjol.

DR-statistik varje månad

Institutet för Reklam- och mediestatistik, IRM, publicerar nu för första gången statistik för direktreklamen månadsvis.

Det här var viktigast på Ipex

Så här några veckor efter Ipex i Birmingham har organisatörerna sammanställt besökssiffror, investeringar, intresseområden och andra relevanta siffror.

Direktreklam tar av reklamkakan

Institutet för reklam-och mediestatistik,IRM,visar i sin statistik för 2009 att DR står sig stark i jämförelse med den genomsnittliga reklammarknaden.