Tags: Stream


Kodak kammar hem priser

Kodak tar hem fem priser i kategorin Production Print i forskningsinstitutet Keypoint Intelligence Buyers Labs tävling Outstanding Achievement Awards 2021.

Samarbetar för bättre Stream-teknik

Kodak meddelar att de planerar att utveckla affärsmöjligheterna med sin Stream-teknik genom olika former av samarbetsavtal med andra leverantörer.

Kodak breddar Prosper-serien

Kodak kommer att lansera både nya produkter och tjänster på Ipex. Dessutom kan företaget vara på väg in på nya marknader, som bok- och tidningsproduktion.