Tags: studie


Ny rapport: Digital reklam irriterar

En undersökning från 2017 visar bland annat att konsumenter uppskattar och litar på det tryckta mediet.

Tryckta kataloger är köp-triggers

Tryckta kataloger är på uppgång enligt Infotrends rapport ”Direct Marketing Production Printing & Value-Added Services …