Tags: Sun Chemical


Ny färgserie för offsettryck

Sun Chemical levererar nya uv-tryckfärger för mer livfull grafik.

Sun Chemical satsar på elektriskt ledande färg

Sun Chemical har förvärvat Gwent Electronic Materials, ett brittiskt företag som bland annat tillverkar elektriskt ledande färg. Färgerna finns för flexo-, screen- och bläcktryck. Beroende på produkt kan färgerna fås med …

Sun Chemical kastar ut Pantonekatalogerna

Vid framtagning av recept och färgblandningar baserade på Pantone utgår Sun Chemical i Landskrona från Pantones digitala värden i stället för …

Sun Chemical släpper färg för tryck på glas

Som ett tillägg till Sun Chemicals färgserie Sun Vetro kommer nu Vitrocure SVC. Det är en UV-färg framtagen specifikt för…

Ny arkoffsetfärg från Sun Chemical

Sun Chemicals senaste arkoffsetfärg Sunlit Crystal har tagits fram i respons på en ökad efterfrågan på mer “levande” färger, menar företaget. Dock säger man inget om färgens färgrymd.

Sun Chemical höjer priset på coldset-färg

Färgtillverkaren Sun Chemical meddelar att de höjer priset på all sin coldset-färg i Europa. Anledningen är en allvarlig råvarubrist, menar leverantören.

Annonser som smakar snart i Europa

Färgleverantören Sun Chemical meddelar att deras lösning för “smakannonsering” är på väg ut i en första kampanj i Europa.

Nya varumärken från Sun Chemical

Tryckfärgstillverkaren Sun Chemical har bytt namn på sina konventionella färger avsedda för civiltryckerier och tryckerier som specialiserat sig på förpackningar och plast. Enligt företaget är syftet att förenkla för kunderna at hitta rätt produkt.

Ny UV-flexo-färg bättre på svåra substrat

Sun Chemical har tagit fram en ny generation färg med namnet Solar Flex Nova. Enligt företaget är färgen framtagen för UV-baserat flexotryck och ska  vara bättre för förädlingar som lackering och foliering.

Film för kundanpassade förpackningar från Sun Chemical

Sun Chemical och tillsammans med två partners har utvecklat en teknik som kombinerar tryck och prägling av förpackningsfilm som kan användas för att kundanpassa standardförpackade produkter. Tillämpningar kan vara vid säsongserbjudanden eller för kampanjer av varor som standardförpackats.