Tags: svanenmärkning


De trycker på Svanenmärkta kulpennor

Svedala block & pennor kan nu erbjuda personaliserat tryck på Svanenmärkta kulpennor.

Arkitektkopia blir Svanenmärkt

Rutiner och kontroller har varit miljömärkta hos Arkitektkopia enligt ISO 14001 redan sedan 2002. Likaså har Arkitektkopia sedan 2010 klimatkompenserat det papper som används i tillverkningen. Svanenmärkning innebär nu att Arkitektkopia på en mer detaljerad nivå stärkt upp miljöansvaret för sina produkter.

Fem HP-färger för Svanengodkända tryckerier

Nordic Ecolabel har beslutat att Svanenmärka fem bläckstrålefärger från HP. Det är allt från vattenbaserade till lösningsmedelsbaserade färger.