Tags: tidningar


Trendbrott: Trötthet för reklam avtar

Reklamtröttheten har ökat år för år, men under 2020 vände den trenden. Det visar färska siffror från Sveriges annonsörer och Novus. Det är fortfarande en stor andel som är negativa till reklam, men det varierar kraftigt mellan olika mediekanaler. Till exempel finns det en positiv inställning till tryckt reklam i tidningar och magasin.

Kundevent fokus för Müller Martini – släpper helt IFRA-mässan

Müller Martini bjuder in till Mailroom Days på ett av Europas mest avancerade packföretag, Oppermann Druck und Verlag i Tyskland.

Ferag skapar mervärde i tidningsvärlden

– MemoStick är ett riktigt hett koncept i USA för tillfället och det finns dagstidningar som redan sålt upp emot 85 procent av nästa års utrymme. Det berättar Ferags svenske Trade sales manager, Niklas Lindblom.