Tags: tillväxtstrategi


Tommy Ruponen ska leda tillväxtstrategin

R&D Spandex & Schneidler Grafiska har tillsatt Tommy Ruponen som ny vd från och med maj.

Heidelberg presenterar strategi för tillväxt

Heidelberg har stakat ut vägen för en ny tillväxtstrategi som ska stärka koncernens ställning inom trycksektorn de kommande åren.