Tags: TMG


TMG sluter cirkeln med ny tryckpress

Förra året startade TMG-koncernen arbetet med att byta ut befintliga tryckpressar mot pressar med uv-led. Anledningen? Att öka tryckeriets kapacitet.

TMG:s mål –100 miljoner mer om fem år

– Vi behöver bli större, säger TMG:s koncernchef Magnus Claesson.

Tryckerikoncern stärker upp i Småland

Taberg Media Group har en framtidstro på Småland och förvärvar Ark Tryckaren.

Miljöpåverkan minskas med nytt verktyg från TMG

Taberg Media Group lanserar, TMG Eco Mark, ett verktyg som innehåller 8 miljöindikatorer, bl.a. fossil CO2 och energianvändning för tryckta medieprodukter. Arbetet pågår för att även täcka in elektroniska medieprodukter. Introduktionen sker i samband med att TMG genomför seminarier om tryckta och elektroniska medieprodukters miljöpåverkan.