Tags: tryckare


Chris om bläcktryckets framtid

Chris Jordan arbetar som konsult inom tryck med att ge strategiska råd. På Grafkom tog han upp vad som kommer att hända inom bläcktrycket de närmaste åren. Chris tog upp tre områden där det kommer att ske stora förändringar…

Tjugo nya tryckare examinerade från Xenter

En ny kull färdiga tryckare har nu examinerats från yrkeshögskoleutbildningen ”Tryckare – grafisk produktion” vid Xenter i Botkyrka. Efter 1,5 års teoretiska och praktiska studier är nu studenterna färdiga för anställning på ett grafiskt företag.

Årets Xenter-tryckare redo för branschen

Nu har en ny kull tryckare examinerats från KY-utbildningen ”Tryckare – grafisk produktion” vid Xenter i Botkyrka. Efter 1,5 års teoretiska och praktiska studier är studenterna färdiga för anställning på ett grafiskt företag.