Branschläget inför sommaren

Börskurserna är ständigt stigande, samtidigt säger 40 procent av tjänsteföretagen, dit många tryckerier och skyltföretag tillhör, att de ska säga upp personal nu i sommar. Sign&Print:s chefredaktör Peter Ollén tar ett grepp om branschläget.

Ny dansk miljöstandard ska rädda reklambladen

Grafisk industri i Danmark introducerar nu en av världens största miljö- och klimatstandarder för reklamblad. Detta för att förhindra att fler tryckerier stängs, efter en offentlig debatt om att sluta trycka alla typer reklamblad i Danmark.

De största utmaningarna med crossmedia

En undersökning från Infotrends visar att tryckerierna förstår crossmedia. 58 procent av de medverkande i undersökningen erbjuder i dagsläget någon form av crossmedia-tjänst och 87 procent erbjuder crossmedia eller planerar att starta inom de kommande två åren. Men det finns utmaningar att ta tag i.

Minerat fält i momsfrågan

Det kan ifrågasättas om Skatteverket alls har rätt att kräva momspengar tillbaka från tryckeriets kunder. Det menar skattejuristen Ulrika Grefberg på Svalner Skatt & Transaktion.