Tags: Turnex


Så ska de attrahera hela Skandinavien

Ett nytt bolag och ett nytt namn. Kuvertteamet går ett steg längre efter uppköpet i fjol för att tilltala hela den skandinaviska marknaden. 

Turnex blir en del av Kuvertteamet

Kuvertteamet breddar sig nu och ska framöver erbjuda mycket mer inom papper och kartong. Detta görs genom ett förvärv av göteborgsföretaget Turnex.

Turnex tar över Anila Grafiska

Turnex tar över affärsverksamheten i Anila Grafiska AB från och med den 1 mars 2013. Bengt Nilsson, ägare av Anila, kommer att kvarstå som säljkonsult under 2013, medan Lars Jansson fortsätter som säljare för grafiska tillbehör i Turnex.

Även Turnex säljer Idem

Turnex AB har jämte MAP fått försäljningsrätt i Sverige för det självkopierande papperet Idem.

Mediatrender

• Företagsledningen ökade andelen i Bong Ljungdahl. • Försäljningen minskade för Turnex. • Wassberg & Skottetryck startade ”dotter” för kalendrar och fotoböcker. • Larsherberts offset fick ny ägare. • Östersundstidningar skall spara sex miljoner kronor.

Turnex avtal med Fujifilm

Turnex har blivit återförsäljare för Fujifilm Sverige vad gäller plåt, film och kemi. Turnex är sedan 25 år tillbaka fullsortimentsgrossist till grafisk industri och säljer, förutom papper och kartong, även tryckfärger och grafiska tillbehör.