Tags: undersökning


Ny studie: Så upplever företag hållbarhetsarbetet

56 procent av tillfrågade europeiska företag upplever det som kämpigt att göra gröna investeringar eftersom andra affärsproblem ses som mer krävande. Och bara en tredjedel av företagens chefer ser den digitala transformationen som en möjliggörare för mer hållbara affärsmetoder. Det framgår i en ny Ricoh-studie.

Tyska tryckerier går bättre än före pandemin

Sedan juli har de tyska tryckerierna gått bättre än motsvarande period 2019 – alltså innan pandemin. Trenden håller i sig och fortfarande efter oktober är man mer positiv.

Optimism bland tyska tryckerier

Varje månad tillfrågas tyska tryckerier om hur det går för branschen, vad de tycker om företagsklimatet och vilka förväntningar de har för egen del. Optimismen är genomgående, visar en undersökning.

Konsumenter föredrar papper för miljön

En europeisk undersökning visar att konsumenterna föredrar pappersbaserade emballage eftersom det är bättre för miljön och konsumenterna blir också alltmer uppmärksamma på emballagets påverkan på miljön.

Kartongkonverterare tycker till

Över 200 företag som bearbetar kartong till färdiga förpackningar har sagt sitt om vilka kartongbolag i Europa som de anser är mest värdefulla.

Så ser företagen på digitalisering

Ricoh har genomfört en undersökning om europeiska företags syn på digitaliseringens betydelse som visar…

Mobila kopplingar växer kraftigt i tidskrifter

Från USA kommer nu en undersökning som visar att användningen av koder för mobil interaktion i tidskrifter ökar…

Studenter föredrar tryckta böcker

Amerikanska universitetsstudenter använder fortfarande främst tryckt studentlitteratur. 2010 förväntades att e-böcker skulle gå från 2 procent till över…

Grafiska branschen redo för molnlösningar

En ny undersökning från det amerikanska analysföretaget Infotrends fokuserar på den ökande användningen av molnlösningar i den grafiska branschen. Resultatet visar att det idag finns…

Print förstahandsvalet enligt undersökning

En ny undersökning utförd av programvaruutvecklaren WoodWing visar att publicister och marknadsförare idag föredrar en kombination av printbaserade och…