Tags: united minds


Varannan svensk väljer grön förpackning

En undersökning utförd av Grafiska Företagens Förbund och Power of Print visar att hälften av den svenska konsumenterna väljer förpackningar med liten miljöpåverkan.

GFF talade papper i Almedalen

Under seminariet ”Ju mer papper desto bättre för miljön” i Almedalen den 8 juli presenterade GFF tillsammans med United Minds en ny undersökning om svenska folkets förhållande till det tryckta och det digitala.