Tags: universitet


Holmbergs kritar på avtal med universitet

Malmötryckeriet Holmbergs har länge samarbetat med Malmö Högskola. Högskolan som i år officiellt blev universitet tecknar nu nytt avtal med tryckeriet som kommer vara ett stöd för hela arbetsprocessen.

Studenter föredrar tryckta böcker

Amerikanska universitetsstudenter använder fortfarande främst tryckt studentlitteratur. 2010 förväntades att e-böcker skulle gå från 2 procent till över…