Tags: UPM Raflatac


Breddar med livsmedelssäkra etikettmaterial

UPM Raflatac har utökat sitt utbud av livsmedelssäkra etikettmaterial. Fyra nya produkter kommer ut på den europeiska marknaden.

Förpackningar som motverkar piratkopiering

Den 22 november håller Packbridge ett seminarium om hur nya förpackningslösningar kan garantera produktens äkthet. Bakgrunden är den stora piratkopieringen av produkter världen över. Som …

Holografiskt etikettmaterial för effekter och säkerhet

UPM Raflatac lanserar tre etikettmaterial som ger holografiska effekter. Tänkta användningsområden är kosmetik- och andra lyxförpackningar liksom för speciella etiketter som till exempel stickers. Holo Tetragon, Holo Rainbow och Holo Sparkling är namnen på de olika materialen. De två senare är transparenta och kan därför användas på flaskor för ytterligare effekt.

Det första transparenta frimärket i världen

Julen står för dörren och i Finland har finska postens Itella gett ut ett julfrimärke kallat Frosty Night. Det har tryckts på en speciell klar film och förmodas vara det första transparenta frimärket i världen. Frimärket försöker efterlikna atmosfären hos en nordisk vinternatt med en frostig snöflinga, blinkande stjärnor och aurora borealis, det vill säga […]