16 nordiska besök på ett par dagar

Joachim KoschierHos Böwe berättar Joachim Koschier att de flesta från Norden vill titta på höghastighetskuvertering med en hög output med många inlagor i.

– Framför allt vill kunderna titta på den friktionsmatade cuttern som skär långt över 100 000 skär i timmen och gör att vi kan bibehålla den höga hastigheten på 26 000 färdiga försändelser även när många papper ska med ner i kuvertet.

– Den här maskinen fungerar speciellt bra med känsliga toner- eller inkjetprintade färgrullar som inte får repas. Vi har tittat på hur hajskinn är uppbyggt och har skapat motsvarande för att papperet ska glida framåt på ena sidan och med ett två cm brett vacuumsugande bälte på den andra sidan.

– Titta också på vår nya bilagsiläggare. Det enda jag gör är att sätta dit ett papper, trycker på Teach och sedan start. Då suger maskinen tag i papperet och ställer in allt kring bilagan automatiskt, säger Joachim Koschier som är Nordenchef för Böwe.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: