Editakoncernen minskar marginellt

PUBLICERAD: 18 februari 2011
UPPDATERAD: 14 november

Koncernens omsättning uppgick år 2010 till 110,3 miljoner euro (110,9). Koncernens rörelsevinst år 2010 uppgick till 2,7 miljoner euro (3,7), vilket är en minskning med 1,0 miljoner euro jämfört med föregående år.

Marketing Services omsättning uppgick till 20,4 miljoner euro (17,1 miljoner euro) vilket är en ökning med 3,3 miljoner euro jämfört med föregående år. I Finland låg omsättningen kvar på föregående års nivå. Den ekonomiska återhämtningen i Sverige ökade också omsättningen, vidare har den stärkta kronan påverkat positivt.

Affärsområdet Editorial Communications omsättning uppgick till 15,6 miljoner euro (15,2 miljoner euro) vilket är en ökning med 0,4 miljoner euro jämfört med föregående år. En förstärkning av den svenska kronan ledde till att omsättningen ökade. Om förstärkningen inte beaktas berodde den lägre omsättningen främst på minskning av den svenska kundtidningsverksamheten.

Affärsområdet Print & Distributions omsättning uppgick till 64,1 miljoner euro (68,4 miljoner euro) vilket är en minskning med 4,3 miljoner euro jämfört med föregående år. Omsättningen i Finland sjönk på grund av den försvagade tryckerimarknaden och den fortsatt höga priskonkurrensen. I Sverige förbättrades omsättningen tack vare att den svenska kronan stärktes.

Affärsområdet Publishings omsättning uppgick till 14,8 miljoner euro (15,4 miljoner euro) vilket är en minskning med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Nedläggningen av olönsamma förlagsprogram drog ner omsättningen.  Elektroniska publikationer och läromaterial hade alltjämt en bra marknadsställning och deras omsättning ökade.

Rörelsevinsten för affärsområdet Editorial Communication uppgick till -0,1 miljoner euro (1,1 miljoner euro). Verksamheten i Sverige gick med vinst, men kostnaderna för anpassningsåtgärder försvagade resultatet jämfört med föregående år. Verksamheten i Finland gick med förlust, vilket föranleddes av den hårda konkurrensen på kundtidningsmarknaden.

Rörelsevinsten för affärsområdet Print & Distribution uppgick till 0,3 miljoner euro (2,8 miljoner euro). Den fortsatt hårda priskonkurrensen och kostnaderna för anpassningsåtgärder drog ner resultatet jämfört med föregående år i både Finland och Sverige. Verksamheten i Sverige gick med vinst, medan den i Finland gick med förlust.

Rörelsevinsten för affärsområdet Publishing uppgick till 3,6 miljoner euro (3,3 miljoner euro). Det förbättrade resultatet föranleddes av ökad omsättning inom elektroniska förlagsprogram.

Resultatet för Övrig verksamhet uppgick till -1,5 miljoner euro (-3,0 miljoner euro). I övrig verksamhet ingår koncernledningen och nedlagda verksamheter. Resultatet för jämförelseåret inkluderar enheten Business Development, som avvecklades år 2010.

Läs vidare

Tryckcentrum växer digitalt genom förvärv

Tryckcentrum i Blekinge förvärvar Altefur Development och den 1 mars öppnas en ny avdelning som kommer att fokusera på digital kommunikation.
Tryckcentrum

Profilföretaget Printer gör satsning i Finland

Brover Group-ägda Printer, e-handlare inom reklam- och trycksaker, har verkat på den svenska marknaden under några år. Nu tar företaget steget över Östersjön och går in i grannlandet Finland.
Printer Finland

Hexis förstärker med tidigare världsmästare

Jonas Sjöström, tidigare vinnare av World Wrap Masters, blir ansvarig för Hexis affärsområde Automotive, som bland annat omfattar wrapfolier, solfilm och varumärket Bodyfence.
Foto_Jonas_Sjöström_2

Det händer på årets Fespa-mässa

När Fespa Global Print Expo återvänder till Amsterdam RAI i mars så är det med välkända inslag som Sustainability Spotlight och World Wrap Masters, men även med nyheter som rör digital signage, personalisering och ett initiativ för att minska spillet.
Fespa kollage

Senaste nytt

Spandex lanserar ny folieserie

Spandex introducerar varumärket AUTO och ett produktsortiment som riktar sig till professionella aktörer inom bilfoliering. Den första produkten är en serie PPF-folier.
AUTO PPF PR-Images 2

TAG Reklam: "Vi vill ha så lite som möjligt på hyllan"

TAG Reklam är en veteran bland Karlstads många profilföretag och uppnådde sin högsta omsättning senaste året 2022/2023. I sitt nattklubbssvarta showroom satsar de på minimalism för att underlätta för kunderna.
– Vi vill ha så lite som möjligt på hyllan, säger Andreas Gustafsson, vd.
DSC_5547

Tryckcentrum växer digitalt genom förvärv

Tryckcentrum i Blekinge förvärvar Altefur Development och den 1 mars öppnas en ny avdelning som kommer att fokusera på digital kommunikation.
Tryckcentrum

Profilföretaget Printer gör satsning i Finland

Brover Group-ägda Printer, e-handlare inom reklam- och trycksaker, har verkat på den svenska marknaden under några år. Nu tar företaget steget över Östersjön och går in i grannlandet Finland.
Printer Finland