Nya utmaningar med nya generationer

PUBLICERAD: 1 maj 2011
UPPDATERAD: 1 maj

Sverige har utan jämförelse de mest individualistiska och sekulariserade medborgarna i hela världen. Detta framgår av en undersökning från World Values Society, som Ulrika Liss-Daniels refererade till när hon inledningstalade på Grafiska Företagens Förbunds (GFF) årsmöte, som pågår nu i eftermiddag, i en helt fylld sessionssal i Näringslivets Hus i Stockholm.

Unga människor i dag ser det också som en självklarhet att företagen uppför sig etiskt och miljömässigt korrekt.

Vad gäller möjligheter för grafisk produktion i den här gruppen, så lyfter Ulrika Liss-Daniels speciellt fram förpackningarna.

– Påsen är jätteviktig – både för affären och köparen. Affären får ut sitt varumärke på stan. Köparen kan identifiera sig med varumärket. Vanligtvis byter butiken utseende på påsen fem gånger om året. Förpackningen är också viktig – en stor och fin förpackning betyder mycket för de som ska dominera morgondagens konsumtion.

Bransch i omvandling

Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet och professor i företagsekonomi, berättade att de som är sämst på att analysera den egna situationen är de som står mitt i den. Speciellt besvärligt är det för familjeföretag. Det är lite lättare i företag som ägs av investerare, som sätter upp bestämda mål och drar slutsatser när inte målen nås.

– I en normal branschomvandling går efterfrågan gradvis ner – inte så snabbt. Något nytt tar över – något vi inte ser. Det kan komma en innovation (t.ex. gratistidningarna i tidningsbranschen) som kan hejda nergången eller ge en tillfällig uppgång, säger Anders Söderholm.

– Marginalerna sjunker och kunderna blir mer ovilliga att betala.

Ibland läggs det ner för fort, så att marginalerna kan öka därför att nedläggningen inte är i fas med efterfrågan.

Den grafiska branschens spelplan består av pappers- och massaindustrin, tidningsbranschen, förlagshusen, tryckerier och leverantörer.

Parallellt med vår bransch växer webbföretagen, etermedia och leverantörer inom detta. Tidningarna letar digitala affärsmodeller och ser sig inte som långsiktigt knutna till papper.

Massaproducenterna forskar kring hygienpapper och andra lösningar där deras marginaler är högre än vid tillverkning av tryckpapper.

För den traditionella grafiska branschen, som krymper, handlar det om att bestämma sig för hur man ska agera.

– Det kan vara en fördel att bestämma sig för om man ska vara den som är kvar och köper upp konkurrerande företag eller om man ska lämna och sälja maskinparken till exempelvis Kina.

Nycklar till offentlig upphandling

Birgitta Laurent från Svenskt Näringsliv berättade sedan vad vi ska tänka på – både inför statens upphandling i höst för en ny treårsperiod och för hur vi ska agera för att få de kommunala tryckuppdragen.

Stat, kommun och landsting handlar för 500 miljarder kronor årligen. Reglerna kring den här upphandlingen gäller för hela EES-området.

Likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet är de fem grundregler som EU följer och som syftar till att ge lika villkor för alla företag inom EU.

– Det sista ordet, proportionalitet, är väsentligt eftersom det är luddigt. Känner du inte att kravet är rimligt, så kontakta myndigheten redan under upphandlingen, så behöver det inte bli något överklagande i efterhand.

Efter att tidigare ha visat ointresse har den regering som tillträdde 2006 satt upphandlingen högt på agendan och det händer mycket saker, både i EU och här i Sverige. Kammarkollegiet har till exempel fått pengar att undervisa om offentlig upphandling – både för företagen och för den offentliga sektorn.

287 000 kronor är gränsen för offentlig upphandling. Den offentliga sektorn tycker att det är för lågt, men det är satt för att små företag ska kunna komma in.

Kontraktstilldelning endast på grundval av ramavtalet och dess villkor. Myndigheterna är inte skyldiga att tillämpa ramavtalet, men de kan göra det. Annars får de göra en egen upphandling.

Max fyra års löptid. Längre endast vid särskilda skäl.

Antingen ska det skrivas ramavtal med minst tre leverantörer. De ska rangordnas och man ska i första hand handla från den som ligger högst.

Tend/sign är det ställe där man kommer att lägga in förfrågningsunderlag och sedan under hösten kan de företag som vill svara. Det kommer att ligga där från i sommar.

Det nya ramavtalet ska gälla från den 1 januari.

Läs förfrågningsunderlaget noggrant och ställ frågor om det du inte förstår. Svaren ges på hemsidan och inte till var och en. Detta gäller bara den statliga upphandlingen.

På TED i Bryssel kan du läsa om alla upphandlingarna i hela EU. Även den svenska finns där.

Kommunalt kan det antingen vara att kommunen själv gör upphandling eller att Avtalet är en offentlig handling, så be om att få ut föregående avtal, så att du är bättre förberedd nästa gång det ska handlas upp.

Känner kommunen till dina produkter? När lågenergilamporna kom, var de tvungna att uppvakta inköparna och säga att informera så att upphandlingen inte bara gällde kostnad per glödlampa.

Det offentliga upphandlar en mängd varor. Ibland tar de bara det gamla uppköpsformuläret och kör det igen. Tänk därför på att uppvakta så att förfrågan ser annorlunda ut. I 40 kommuner finns Utmaningsrätt. Kommunen säger hur man gör det och sedan tar kommunen emot en utmaning om att göra samma sak på ett billigare och/eller bättre sätt.

Fyll bara i svar på de frågor de ställer – inte på något annat. De vill inte veta något om ert företags historia etc.

Lämna anbudet i tid och i neutralt kuvert. Se till att behörig person undertecknar.

Läs vidare

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Plockmatic firar jämnt med all time high

I år är det 50 år sedan Plockmatic startades. Sedan dess har företag växt till en stor global spelare inom dokumenthantering med en bred produktportfölj. Sign&Print har intervjuat vd:n Jan Marstorp om den resan och vägen framåt.
Plockmatic kollage

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Grafiska företagen kritiserar att staten äger Strålfors

I en debattartikel kritiserar Grafiska Företagens vd Eva Glückman att staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors. "Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution".
Eva G Grafiska

Senaste nytt

Textiltryck utan för- och efterbehandling

Epson lanserar nu Monna Lisa ML-13000, en direct-to-fabric-skrivare som kan printa direkt på tyget i en enda process utan separat för- eller efterbehandling.
ML-13000 ver 2

Horizon vänder blad med tre nya samarbeten

Efterbehandlingsleverantören Horizon skriver nya kapitel med tre färska samarbeten. Nu kan de hjälpa tryckerier från tryck till färdig bok i både mjuk- eller hårdpärm.
FotoJet-(82)

Helautomatiskt skärsystem som förflyttar gränserna

Elitron bjuder under Drupa in till en förhandstitt på den uppgraderade Kombo TAV – ett anmärkningsvärt framsteg inom digital skärteknik.
elitron_01

Mjukvarusamarbete för bättre flyt

ECO3 och eProductivity Software (ePS) har ingått ett strategiskt partnerskap med målet att ta automationen hos tryckerierna till nästa nivå.
ECO3 ePS