Varannan svensk väljer grön förpackning

Maria Wikström, Power of Print.

En undersökning utförd av Grafiska Företagens Förbund och Power of Print visar att hälften av den svenska konsumenterna väljer förpackningar med liten miljöpåverkan.

Nästan varannan svensk säger sig ha avstått från att köpa en viss produkt bara för att förpackningen inte har varit tillräckligt miljövänlig. Två av tre tycker att kartong är miljövänligast.

Drygt hälften, 55 procent, av svenskarna säger att de ofta väljer miljövänliga produkter framför andra och nästan hälften, 48 procent, har till och med gått så långt att de avstått att köpa en produkt för att förpackningen inte varit tillräckligt miljövänlig. Framför allt är det kvinnor och äldre som väljer miljövänliga produkter.

– Fler kvinnor, 60 procent, än män, 40 procent, säger att de oftare gör miljövänliga produktval, säger Maria Wikström på Power of Print. Och i åldersgruppen över 56 år är det hela 62 procent som oftare väljer produkter som uppfattas som mer miljövänliga. Här ligger de yngre efter.

Ur miljösynpunkt har pappersförpackningen en väldigt bra situation. Inte bara är den återvinningsbar, men framför allt kommer den från en förnybar källa, skogen, vilket särskiljer det från andra förpackningsmaterial som glas, plast och metall.

Hela 83 procent av svenskarna instämmer i att fler borde använda pappersförpackningar istället för andra förpackningar för miljöns skull. De äldsta (56+) är de som i störst utsträckning håller med om att fler borde använda pappersförpackningar – där är siffran 91 procent.

_______________________________________________________________
OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Grafiska Företagens Förbund och Power of Print. Den baseras på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av 1042 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. Datainsamlingen gjordes i form av en digital enkät. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket vad avser kön, ålder och regional spridning.

0 kommentarer till “Varannan svensk väljer grön förpackning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: