Minerat fält i momsfrågan

PUBLICERAD: 17 augusti 2011
UPPDATERAD: 14 november

Det kan ifrågasättas om Skatteverket alls har rätt att kräva momspengar tillbaka från tryckeriets kunder. Det menar skattejuristen Ulrika Grefberg på Svalner Skatt & Transaktion.

Men de tryckerier som vill vara säkra bör nöja sig med att begära återbetalning av pengar för momsbefriade kunder. Och först i slutet av 2014 kan tryckeriets kunder börja slappna av.

Det är en snöboll med miljarder som satts i rullning. Allt startade med en EU-dom som i fjol slog fast att tryckerierna för många trycksaker kunde begära tillbaka mellanskillnaden mellan 25 och sex procent moms. Många tryckerier skyndade sig att innan årsskiftet skicka in en ansökan för år 2004, enligt regeln att man kan begära rättelse sex år bakåt i tiden.

– Senast i december i år ska sedan rättelse sökas för 2005. I december nästa år söks rättelse för 2006 och i december 2013 är sista chansen att söka rättelse för 2007. Från 2008 finns det en ny bestämmelse som gör att företagen ska skicka kreditnotor till sina kunder. Så tryckeriet kan alltså skicka en kreditnota till icke momspliktiga kunder på mellanskillnaden mellan sex och 25 procents moms för åren 2008–2011, säger Ulrika Grefberg.

Det kan finnas en poäng för tryckerierna att vänta in i det sista med att ansöka för varje år. Ansöker de redan nu för 2005-2007 så kan Skatteverket ompröva beskattningen istället för att lämna ett följdändringsbeslut till tryckeriets kunder – vilket de annars måste göra. Får de exempelvis ansökan för 2005 i slutet av december i år, hinner de inte åtgärda den före årsskiftet och det blir alltså mer än sex år. Då kan Skatteverket bara fatta ett följdändringsbeslut – ett beslut som är en följd av ett annat beslut. I det här fallet är det andra beslutet att lämna tillbaka pengar till tryckeriet.

– Inom maximalt sex månader efter det att tryckeriet fått beslut om sina pengar ska Skatteverket besluta om följdändring för tryckeriets kund. Efter sex månader är det försent. Då har Skatteverket tappat sin möjlighet att kräva kunderna på pengarna, säger Ulrika Grefberg.

Ett tryckeri som vi pratar med berättar att de fått pengar tillbaka och satt in dem på ett särskilt konto. Då frestas de inte att använda dem innan det har gått sex månader. Har då ingen kund hört av sig om att de fått ett Följdändringsbeslut, så har tryckeriet klarat sig och kan behålla pengarna.

– Jag vill ifrågasätta om Skatteverket alls har rätt att fatta dessa Följdändringsbeslut. Ett krav på följdändringsbesluten är att de ska kunna fattas utan ytterligare utredning. Men hur kan till exempel Skatteverket veta att kunden verkligen gjort avdrag för den här ingående momsen. De kanske hade missat det. Eftersom Skatteverket inte får göra någon ytterligare utredning så kan de inte fatta ett Följdändringsbeslut.

– Det är viktigt att kunderna överklagar Följdändringsbesluten till Förvaltningsrätten. Det dröjer sedan sannolikt något år att få en dom därifrån. Helt säkert kommer Skatteverket, om de förlorar, att driva ärendet vidare till Kammarrätten. Där dröjer det ytterligare minst ett år att få dom. Därefter kommer något av dessa ärenden garanterat att beviljas prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsrätten, så att det fastslås en praxis för hur ärendena ska hanteras.

– Om du har överklagat beslutet och fått en dom emot dig, så kan det finnas en möjlighet att få rättelse när sedan ett beslut fattas i en högre instans för ett liknande ärende. Men om du inte överklagat och fått en dom, har du ingen möjlighet protestera efteråt, när någon som drivit ärendet hela vägen har fått rätt, säger Ulrika Grefberg.

– Det är ingen diskussion om att tryckerierna gör rätt när de begär tillbaka momspengar för de av deras kunder som inte är momspliktiga. Det kan däremot ifrågasättas om tryckerierna bör begära tillbaka pengar för de momspliktiga kunderna. Risken är att dessa utsätts för en massa bekymmer utan att tryckeriet vinner något på det. Men om det så småningom blir rätt i Högsta Förvaltningsrätten, då var det ju klokt av tryckerierna att begära tillbaka alla pengar. Men detta bör definitivt hanteras i en dialog med kunden, eftersom denne får en hel del merarbete.

– Jag företrädde en kund här innan sommaren, som valde att hellre betala runt 20 000 kronor och slippa överklaga och driva ärendet vidare.

Tio år bakåt i tiden
Det finns en aspekt som ingen ännu prövat rättsligt. Det är att en kund civilrättsligt kan kräva rättelse tio år bakåt i tiden från sin leverantör. Det skulle alltså göra att kunderna skulle kunna driva ett civilrättsligt mål och kräva tillbaka momspengar även för tid innan tryckerierna kan kräva något från Skattemyndigheten. Hur ser du på det?

– Civilrätt är inte mitt specialistområdet. Eventuellt kan det vara intressant för kunder som inte är momspliktiga. För övriga bör det vara ointressant. Tryckeriet kan ju skicka en kreditnota tillsammans med pengarna. När kreditnotan tas emot av den momspliktiga kunden, är kunden skyldig att betala in pengarna till staten, säger Ulrika Grufberg.

Kunde helt ha undvikits
Från 2008 finns det en bestämmelse i Sverige som gör att företagen ska skicka kreditnota för att rätta felaktig moms. För de senaste åren kan alltså tryckerierna bara kreditera för mycket betald moms och själva hantera det med sina kunder.

– Redan när Sverige gick med i EU, borde Sveriges ha infört en bestämmelse om krav på att skicka kreditnotor. Istället trodde Skatteverket att de genom sina beslut kunde göra samma sak. Men det fick de backning på i en dom i Högsta Förvaltningsrätten, säger Ulrika Grefberg och fortsätter:

– Så egentligen kan man säga att hela det här trasslet i grafiska branschen är ett resultat av att lagstiftaren varit försumlig med att stifta nödvändiga lagar. Man kan därför ifrågasätta om inte staten borde ta konsekvensen av det och bara betala tillbaka utan några följdändringsbeslut, avslutar Ulrika Grefberg.

______________________________________________________________________________
Om Ulrika Grefberg
Ulrika Grefberg är skattejurist på Svalner Skatt och Transaktion. Du når henne på ulrika.grefberg@svalner.se eller 08-52 80 12 75. Ulrika Grefbergs specialitet är de formella frågorna kring vad Skatteverket har rätt att göra.
______________________________________________________________________________
Goda råd
1. Som tryckeri bör du tänka efter innan du begär tillbaka moms för fakturor som skickats till momspliktiga kunder.

2. Som kund bör du begära skriftligt svar från tryckeriet om huruvida de tänker begära återbetalning av moms från fakturor som skickats till dig. Du kan ingenting göra, mer än att hoppas att tryckeriet i så fall inte går i konkurs innan de hunnit betala dig. Självklart kan du även kräva att bli krediterad den felaktiga momsen.

3. Som kund ska du överklaga ett krav från Skatteverket och driva målet till högsta instans.

4. Är du momsbefriad ska du se till att få kreditnota från dina tryckerier på mellanskillnaden mellan 25 och sex procents moms för perioden från 2008. Detta under förutsättning att dina trycksaker inte var reklam, för då är momssatsen 25 procent.

______________________________________________________________________________
Förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten är en förvaltningsdomstol, vilket innebär att den prövar frågor där myndigheter utövat sin makt som påverkat eller rört enskilda, vare sig det rör fysiska eller juridiska personer.

Det finns tolv förvaltningsrätter i Sverige.

En dom från någon av dem kan överklagas till en av de fyra kammarrätterna.

Prövningstillstånd kan sedan sökas hos Högsta Förvaltningsrätten.

Räkna med att förvaltningsrätten prövar ditt ärende inom ett år. Därefter tar det ett par år om du överklagar till kammarrätten och ytterligare ett till två år innan du har ett utslag från Högsta förvaltningsrätten.

______________________________________________________________________________
25 eller 6 procent moms?

Klicka här för att ladda ner en pdf med exakt vilka trycksaker som har sex respektive 25 procents moms. Tumregeln är att produkter som huvudsakligen innehåller reklam har 25 procent moms, medan övrigt har sex procent.

FOTO Hans Lindblom

Läs vidare

Parajett byter offset mot rullmatad inkjet

Nyligen stängde tryckerikoncernen Parajett ner sina offsetpressar för gott. Nu investerar företaget istället i en rullmatad press med kontinuerlig inkjet. Detta för att kunna öka såväl effektiviteten som printkvaliteten. 
Parajett

HP lovar nyheter inom storformat till hösten

I HP:s monter under Drupa var det nyheter inom Indigo- och PageWide-serierna som fick stå mest i rampljuset. Men inom kort utlovas nyheter även inom storformatssegmentet.
HP Paula

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Senaste nytt

”Det känns verkligen som vi växlar upp”

Efter en förrädisk vattenläcka har materialåterförsäljaren KA Olsson & Gems i Mölndal fått en nystart. Lokalerna har renoverats, flera nyrekryteringar har gjorts och man tror starkt på den prisvärda inredningsfolien CoverStyl som är ny i sortimentet.
DSC_6159

Parajett byter offset mot rullmatad inkjet

Nyligen stängde tryckerikoncernen Parajett ner sina offsetpressar för gott. Nu investerar företaget istället i en rullmatad press med kontinuerlig inkjet. Detta för att kunna öka såväl effektiviteten som printkvaliteten. 
Parajett

HP lovar nyheter inom storformat till hösten

I HP:s monter under Drupa var det nyheter inom Indigo- och PageWide-serierna som fick stå mest i rampljuset. Men inom kort utlovas nyheter även inom storformatssegmentet.
HP Paula

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)