Vindkraft i FSC-skog – ett moraliskt dilemma?

PUBLICERAD: 11 mars 2012
UPPDATERAD: 11 mars

Ett förslag till hur FSC ska förhålla sig till vindkraft har skickats ut på remiss av Internationella FSC. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 10 april. Först därefter kan det komma slutgiltiga besked om FSC och vindkraften.

Internationella FSC framhåller i tolkningsförslaget att vindkraftverk kan ha positiva miljöfördelar, genom förmågan att leverera förnybar energi. Samtidigt hänvisas till andra viktiga aspekter, exempelvis FSC:s regler som rör skogsomvandling, bibehållande av höga naturvärden, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar, och att gällande lagar och regler ska följas.

I tolkningsförslaget definieras vindkraftsetableringar som en omvandling av skogen, eftersom etableringen leder till en förändrad markanvändning, från skogsbruk till icke-skoglig användning. Omvandling av skogen är inte är tillåten på FSC-certifierad mark. Undantag kan lämnas om tre tydliga villkor är uppfyllda; bland annat att omvandlingen ger uppenbara, betydande, nya och långsiktigt säkerställda bevarandefördelar för skogsbruksenheten. I tolkningsdokumentet beskrivs det som en ”utmanande uppgift” att påvisa att en vindkraftsetablering kan ge ett sådan resultat. Likaså att leveransen av förnybar energi inte kan jämställas med bevarandefördelar ur ett skogligt perspektiv.

Internationella FSC pekar i tolkningsdokumentet på ytterligare en väg för att hantera vindkraftsfrågan: möjligheten att ansöka om att utesluta berört skogsområde ur skogsbrukscertifikatet. Det finns ett antal regler som i så fall måste följas. FSC lägger stor vikt vid att olika intressenter ska få möjlighet att reagera på och kommentera förslag till regelförändringar. Det är skälet till att det här förslaget remissbehandlas. Det är alltså inget slutgiltigt besked om relationen mellan vindkraft och FSC-skogsbruk.

Läs mer (länk till internationella FSC:s tolkningsförslag)

För mer information kontakta:

My Laurell, kommunikationsansvarig, Svenska FSC, telefon 070-091 55 15

Håkan Berglund, skogs- och standardansvarig, Svenska FSC, telefon 070-814 02 92

Läs vidare

Storsatsande Visutech: "Det ligger rätt i tiden"

Visutech slog på stora trumman på årets Sign&Print Scandinavia med dubbla montrar. Inte minst för att visa produktnyheterna hos nya samarbetspartnern Fujifilm.
Visutech 1

Alvöen bjöd på flera nyheter

En butiksskylt med diamantpolerad logga, en kub med mönster i ett svart stenliknande material och ett specialtillverkat båtfönster. Det var några exempel på spännande applikationer som Alvöen visade upp i sin monter.
Alvöen 4

”Länge sedan vi sålde så mycket på en mässa”

Mimakis rullbaserade DTF-printer var hett stoff i Signcoms monter under Sign&Print Scandinavia. Under mässan offentliggjordes även en annan rykande färsk nyhet från Mimaki: en print and cut-skrivare med UV LED i 330-serien.
2D96C53C-971F-4488-A861-63CD0E74549A_1_100_o

Print Supplies hoppas på succé i grannlandet

Live-wrapping och flera produktnyheter stod i rampljuset i Print Supplies monter. Den norska fullserviceleverantören gör i och med sin medverkan på Sign&Print Scandinavia entré på den svenska marknaden.
Print Supplies

Senaste nytt

Kunden kan byta wrapmaterial på bilen med några klick

Den stora nyheten hos Spandex var det nya 3D-designprogrammet Zeno. Den prenumerationsbaserade tjänsten låter kunden testa olika wrappingmaterial och färger i datorn innan köparen bestämmer sig.
DSC_4662

Storsatsande Visutech: "Det ligger rätt i tiden"

Visutech slog på stora trumman på årets Sign&Print Scandinavia med dubbla montrar. Inte minst för att visa produktnyheterna hos nya samarbetspartnern Fujifilm.
Visutech 1

Alvöen bjöd på flera nyheter

En butiksskylt med diamantpolerad logga, en kub med mönster i ett svart stenliknande material och ett specialtillverkat båtfönster. Det var några exempel på spännande applikationer som Alvöen visade upp i sin monter.
Alvöen 4

Riso satsade allt på ett starkt kort

Riso lät sin nya snabba bläckstråleskrivare Riso Valezus T1200 spela den självklara huvudrollen i sin monter. Tillverkaren vill fylla ett hål på marknaden utanför segment som laser och toner. Det var första gången som modellen T1200 visades för den skandinaviska publiken.
DSC_4959