Fler använder mer tid på att leta filer

PUBLICERAD: 14 maj 2012
UPPDATERAD: 14 maj

Marknadsundersökningsföretaget Yougov har på uppdrag av Canon för andra gången genomfört en undersökning om svenskarnas informations- och kommunikationsbeteenden i arbete och studier.

Resultaten visar att de som kommunicerar via dator i sitt arbete eller studier lägger allt mer tid på att leta efter information. Många gånger tas beslut utan tillräckligt informationsunderlag på grund av att det är för svårt eller tidsödande att hitta. Samtidigt är det vanligt att information hamnar i orätta händer.

Undersökningen visar att den andel som lägger en halvtimme eller mer om dagen på att leta information har ökat från 43 till 47 procent. Bryts resultatet ned ytterligare visar det sig att en fjärdedel, 26 procent, lägger mellan en halvtimme och en timme om dagen åt letande. Det motsvarar 10–20 timmar i månaden. 13 procent lägger en till två timmar om dagen och nära var tionde lägger mer än två timmar om dagen på att leta. Det motsvarar från en arbetsvecka per månad och uppåt.

Över hälften av svenskarna (52 procent) fattar dessutom beslut utan tillräckligt informationsunderlag minst varje vecka, trots att de vet att informationen finns. Anledningen t är att den upplevs för svår eller tidsödande att hitta. Resultaten visar dock skillnader mellan kvinnor och män. Dagligen fattar var femte man, 21 procent, beslut grundade på otillräckliga informationsunderlag. Det är nästan dubbelt så många jämfört med kvinnorna, där motsvarande andel är 13 procent.

– De stora informationsmängderna är ett problem för både organisationer och enskilda medarbetare, säger Christoffer Bohrn, produktchef för dokumentlösningar på Canon Svenska. Det är uppenbart att svenska arbetsgivare behöver se över informationshanteringen och erbjuda effektivare, säkrare och mer lätthanterliga sätt för att lagra och dela information.

Även om mycket information är svår att hitta när man behöver den är det ändå vanligt att den hamnar i orätta händer. 75 procent kommer ibland över material eller information som inte är ämnat för dem. Av dessa uppger flest att de ser informationen i eller vid skrivaren, därefter kommer intranät eller liknande och den egna e-postinkorgen.

Läs vidare

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Plockmatic firar jämnt med all time high

I år är det 50 år sedan Plockmatic startades. Sedan dess har företag växt till en stor global spelare inom dokumenthantering med en bred produktportfölj. Sign&Print har intervjuat vd:n Jan Marstorp om den resan och vägen framåt.
Plockmatic kollage

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Grafiska företagen kritiserar att staten äger Strålfors

I en debattartikel kritiserar Grafiska Företagens vd Eva Glückman att staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors. "Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution".
Eva G Grafiska

Senaste nytt

Högpresterande inkjetpress i strålkastarljuset hos Kodak

Kodak kommer visa upp en mängd produkter som är konstruerade för att hjälpa tryckerier att bli mer lönsamma när branschen förändras.
Kodak_drupa-2024-booth_

Alvöen förstärker teamet efter ökad orderingång

Alvöen är inne på sitt femte verksamhetsår i Sverige och utvecklingen har gått i snabb takt. Nästa steg är att stärka serviceteamet och utöka lokalerna utanför Borås. 
alvoen_kennethnilsson ver 2

Vilda maskinnyheter från Ricoh

Med en drake, en örn och en jaguar låter Ricoh besökarna få en virtuell och högteknologisk naturupplevelse i österländsk miljö i sin monter på Drupa.
webb-ricoh

Storbildsbolaget vill synas mer mot detaljhandeln

Storbildsbolaget har under många år producerat olika typer av mässmaterial. Nu är det dags för Helsingborgsföretaget att själva ställa ut.
Jonas-Hellke