Amerikaner föredrar DR som reklamkanal

Enligt det amerikanska marknadsföringsföretaget Epsilon Targetings årliga DR-undersökning Consumer Channel preference Study, föredrar majoriteten av de amerikanska konsumenterna att få reklam via DR. Sex av tio gillar att ta få DR-utskick om nya produkter.

Men endast 39 procent av deltagarna i undersökningen menade att de gillar att ta emot e-post från företag om nya produkter, och endast 6 procent menade att de ville ha denna information i mobilen. Bland mobilanvändare är det snarare e-post och webb som är de föredragna kanalerna.

De främsta anledningarna till varför man föredrar direktreklam är att man kan läsa utskicket när man vill (73 procent), man kan referera till utskicket när det finns behov (61 procent), man kan ta med informationen (utskicket) (40 procent).

När det gäller informationskällor och trovärdighet hamnar vänner och familj i toppen på 52 procent, dagstidningar, företagswebbplatser och sökmotorer på 22 procent. Lägst trovärdighet har e-post (11 procent), Facebook (8 procent) och Youtube (6 procent).

Annonsering i sociala medier går trögt. 2011 sa 13 procent av konsumenterna att de annonser man sett i sociala medier var meningsfulla och hade ett värde. 2012 hade siffran stigit marginellt till 14 procent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: