Finskt tryckeri först med EUs miljömärke

PUBLICERAD: 13 februari 2013
UPPDATERAD: 13 februari

Djuptryckeriet Helprint i S:t Michel i Finland har som första europeiska tryckeri fått rätt att använda EUs miljömärke på sina trycksaker. EUs miljömärke är den Europeiska unionens officiella miljömärkning och gäller i alla medlemsländer.

För att få EUs miljömärke måste tryckeriet uppfylla vissa kriterier bland annat för tryckmaterial och tryckfärger, trycksakernas återvinningsbarhet, utsläpp i vatten, avfall, energianvändning och utbildning av personalen. För att få använda EUs miljömärke på en trycksak måste både tillverkningsprocessen och råvarorna uppfylla de fastställda kriterierna.

– Helprint har lyckats särskilt väl när det gäller återvinning av toluen i tryckfärgerna samt minskning av koppar- och kromutsläpp i vattendrag. Köpare av tryckarbeten som vill profilera sig som miljömässigt ansvarstagande, tycker det är viktigt att även de trycksaker de ger ut uppfyller miljökraven, konstaterar ledande expert Leena Nyqvist-Kuusola på Motiva Services Oy, som sköter EUs miljömärkning i Finland.

Tryckerier har kunnat ansöka om EUs miljömärkning sedan augusti 2012, då EU-kommissionen publicerade sina ekologiska bedömningsgrunder för att bevilja miljömärkning av trycksaker.

– Under det senaste året har vi till exempel minskat våra utsläpp i vatten med ytterligare 70–80 procent av den nivå de haft enligt miljöskyddslagen och våra miljötillstånd. Vi vill vara en god aktör även för våra grannar och bära vårt samhällsansvar, konstaterar HSEQ Manager Juha Pulkkinen på Helprint.

– Helprint har också inlett en miljöinvestering som avsevärt kommer att förbättra fabrikens energieffektivitet och miljövänlighet. Vi kommer helt ifrån partikelutsläpp genom att styra över energiproduktionen från tung eldningsolja till flytande gas och genom att ansluta oss till fjärrvärmenätet, som till övervägande del använder sig av inhemsk energi, säger Pulkkinen.

Kriterierna för medgivande av miljömärkning till tryckeriet granskas nästa gång i augusti 2016. Helprint har också beviljats den nordiska miljömärkningen Svanen samt ISO9001-, ISO14001-, OHSAS18001- FSC- och PEFC-certifiering.

Läs vidare

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Plockmatic firar jämnt med all time high

I år är det 50 år sedan Plockmatic startades. Sedan dess har företag växt till en stor global spelare inom dokumenthantering med en bred produktportfölj. Sign&Print har intervjuat vd:n Jan Marstorp om den resan och vägen framåt.
Plockmatic kollage

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Grafiska företagen kritiserar att staten äger Strålfors

I en debattartikel kritiserar Grafiska Företagens vd Eva Glückman att staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors. "Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution".
Eva G Grafiska

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)