Stark avslutning bromsade nedgång i skogsindustrins produktion

PUBLICERAD: 5 februari 2014
UPPDATERAD: 14 november

web_skogsindustrin

Produktionen av massa (massa som säljs på öppna marknaden) stärktes under andra halvåret 2013 och ökade med nära 2 procent under 2013 – till 3,8 miljoner ton – jämfört med 2012. Även produktionen av sågade trävaror återhämtade sig andra halvåret och steg till 16,2 miljoner m3 för helåret, en ökning med 1 procent.

För papper däremot avspeglades nedläggningar av pappersmaskiner och svag konjunktur i produktionstalen, och papperstillverkningen sjönk med 5,6 procent till 10,8 miljoner ton. Den största minskningen står tidningspapper för – över 20 procent. Men bilden är blandad. Både produktionen av kartong och material till wellpapp ökade under året.

Exporten av papper har följt nedgången i produktionen och minskat med drygt 5 procent till 9,7 miljoner ton. Det är exporten av tidningspapper som svarar för huvuddelen av minskningen. Exporten av massa stannade på ungefär samma volym som 2012, medan exporten av sågade trävaror till och med november minskat med 3 procent.

Exportvärdet av skogsindustriprodukter beräknas i fjol ha sjunkit till cirka 120 miljarder, motsvarande en minskning om cirka 3 procent. Minskningen är dock mindre i jämförelse med exporten av alla varor, där nedgången var 7,7 procent till och med november.

Preliminära uppgifter över pappersproduktionen i Europa visar en nedgång med 1,3 procent under 2013 jämfört med 2012. Papperstillverkningen i världen bedöms ha ökat med en procent under 2013 efter en marginell ökning om 0,2 procent under 2012.

FOTO: Creative Commons

Läs vidare

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Swissqprint visar hela produktlinjen

Mycket vatten har flutit under broarna sedan Drupa arrangerades senast för åtta år sedan. Swissqprint, som har sitt huvudkontor vid Rhens västra sida i Schweiz, kommer på årets mässa att visa de innovationer som utvecklats under de åren.
swissqprint-fespa

För få utbildas – "Läget börjar bli kritiskt"

Att för få utbildas pekas ut som ett stort orosmoln för den grafiska industrin. Det gör att antalet som rekryteras utan formell utbildning för branschen ökar.
0023_210921

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)