Stark avslutning bromsade nedgång i skogsindustrins produktion

PUBLICERAD: 5 februari 2014
UPPDATERAD: 14 november

web_skogsindustrin

Produktionen av massa (massa som säljs på öppna marknaden) stärktes under andra halvåret 2013 och ökade med nära 2 procent under 2013 – till 3,8 miljoner ton – jämfört med 2012. Även produktionen av sågade trävaror återhämtade sig andra halvåret och steg till 16,2 miljoner m3 för helåret, en ökning med 1 procent.

För papper däremot avspeglades nedläggningar av pappersmaskiner och svag konjunktur i produktionstalen, och papperstillverkningen sjönk med 5,6 procent till 10,8 miljoner ton. Den största minskningen står tidningspapper för – över 20 procent. Men bilden är blandad. Både produktionen av kartong och material till wellpapp ökade under året.

Exporten av papper har följt nedgången i produktionen och minskat med drygt 5 procent till 9,7 miljoner ton. Det är exporten av tidningspapper som svarar för huvuddelen av minskningen. Exporten av massa stannade på ungefär samma volym som 2012, medan exporten av sågade trävaror till och med november minskat med 3 procent.

Exportvärdet av skogsindustriprodukter beräknas i fjol ha sjunkit till cirka 120 miljarder, motsvarande en minskning om cirka 3 procent. Minskningen är dock mindre i jämförelse med exporten av alla varor, där nedgången var 7,7 procent till och med november.

Preliminära uppgifter över pappersproduktionen i Europa visar en nedgång med 1,3 procent under 2013 jämfört med 2012. Papperstillverkningen i världen bedöms ha ökat med en procent under 2013 efter en marginell ökning om 0,2 procent under 2012.

FOTO: Creative Commons

Läs vidare

Vd-byte och produktnyheter hos Horizon

Horizon Nordic kom till Sign&Print-mässan inte bara med produktnyheter utan även med en ny vd vid rodret. Det som var sig likt var fokuset på efterbehandlings- och automationslösningar.
Horizon 4

Jako tryckeri flyttas – nya ägaren centraliserar

Jako tryckeri i halländska Torup ska stängas. I stället ska all verksamhet samlas tio mil bort hos ägaren Nilssons tryckeri i skånska Bjärnum utanför Hässleholm.
DSC_4406

Antalis trycker på gröna alternativ

Den grafiska branschen har en del att göra när det gäller klimatpåverkan. Det vill Antalis vara med och ändra på. I sin monter under Sign&Print-mässan var det mycket som kretsade kring hållbara materialval.
Antalis 2

Färska nyheter och försäljningar hos Plockmatic

När Plockmatic summerar årets Sign&Print Scandinavia så omfattar det flera maskinförsäljningar.
– Jag har inte hunnit räkna än, men det är ett gäng, säger Tommy Jönsson, försäljningschef på Plockmatic Sverige.
Plockmatic 1

Senaste nytt

Vd-byte och produktnyheter hos Horizon

Horizon Nordic kom till Sign&Print-mässan inte bara med produktnyheter utan även med en ny vd vid rodret. Det som var sig likt var fokuset på efterbehandlings- och automationslösningar.
Horizon 4

Jako tryckeri flyttas – nya ägaren centraliserar

Jako tryckeri i halländska Torup ska stängas. I stället ska all verksamhet samlas tio mil bort hos ägaren Nilssons tryckeri i skånska Bjärnum utanför Hässleholm.
DSC_4406

Scandraft hjälper kunderna komma igång med DTF

Återförsäljaren Scandraft visade sitt utbud av material för bild- och dekorproduktion. Men man tryckte lite extra på sitt startkit för att komma igång med Direct to film-tryck på textil.
DSC_4449

Antalis trycker på gröna alternativ

Den grafiska branschen har en del att göra när det gäller klimatpåverkan. Det vill Antalis vara med och ändra på. I sin monter under Sign&Print-mässan var det mycket som kretsade kring hållbara materialval.
Antalis 2