26 trycksaksproducenter examineras på Xenter i Tumba

trycksaksproducent

Den 16 december tar 26 studenter examen från Xenter. De har gått en yrkeshögskoleutbildning för att bli trycksaksproducenter, vilket omfattar digital-, storbild- och offsettryck.

Utbildningens mål är att få deltagarna att utvecklas till tryckare med kunskaper om hela produktionsförloppet inom grafisk produktion genom att varva teoretiska och praktiska moment. Dokumenthantering i olika programvaror på prepress är därför stor del av utbildningen. Det gör att de färdigutbildade trycksaksproducenterna klarar av att producera en färdig trycksak direkt från kundens original, i både digital och traditionell tryckteknik.

Studenterna har även fått utbildning i olika Iso-standarder samt i certifierad grafisk produktion, som är Grafiska Företagens certifiering i olika Iso-standarder, anpassade för svenska företag.

– En viktig del av utbildningen är praktiken ute i på företag. Totalt har de studerande praktiserat sjutton veckor, uppdelade på två perioder. Den praktiska utbildningen är mycket nära verkligheten och praktiktiden blir därför ofta inkörsporten till en framtida anställning, säger Ingrid Andersson, utbildningsledare för Trycksaksproducent.

Det är den nionde klassen som examineras från den välrenommerade utbildningen på Xenter i Tumba. Många har redan erbjudits anställning på sin praktikplats och andra räknar med att börja en anställning på ett grafiskt företag under vintern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: