Grafkom höll nätverksträff i Saltsjöbaden

Nätverksträffen samlade 150 deltagare, som kunder, konsulter, leverantörer och grafiska producenter. Grafkom I/0 hölls under två dagar, den 26 och 27 april. Träffen hölls på Grand Hotel Saltsjöbaden, känd för en annan nätverksträff 1938, då LO och SAF slöt Saltsjöbadsavtalet som ligger till grund för den så kallade svenska modellen.

Ulf Sunnberg, nätverksansvarig för Grafkom samt Ola Karlsson, Branschkoll höll i trådarna på nätverksträffen.

Med föreläsarna på denna åttonde träff är antalet talare uppe i 197 stycken, både medlemmar men de flesta av föreläsarna kommer utifrån. Vanligtvis handlar ämnena om trender och framtiden. Många av föreläsningarna tog upp kundutveckling och hur man utvecklar sin försäljning.

En omröstning, som gjordes med programvaran Metimeter och inloggade mobiler på plats, visade att av 104 svarande så var 50 procent leverantörer och cirka 40 procent grafiska producenter, som exempelvis tryckerier. Övriga drygt 10 procent, var konsulter och informatörer där många av dessa var föreläsarna.

Majoriteten av deltagarna hade kommit dit för att lära sig något nytt men också många för att hitta samarbetspartners, som är en annan viktig del i Grafkoms affärsidé. Det gick att rösta på flera alternativ.

Tobias Nielsen, Morten Reitoft och Jan Majnik från Inkish sände tv direkt från seminarierna i stora salen. Dessa kan i efterhand, bland annat, ses på Inkish hem– och facebooksida. Morten höll dessutom ett eget föredrag om varför man inte ska investera i web-to-print. Där han tycker att en av alla frågor som man, som tryckeri, ska ställa är om kunderna verkligen vill ha en web-to-printlösning?

Nedan följer några korta referat på ett urval av alla föredrag. Utförligare referat kommer senare att läggas ut separat för varje föredragshållare.

Chris Jordan som är en känd konsult inom tryck där han ger strategiska råd om hur man maximerar sin försäljning för både leverantörer och trycksaksproducenter. Med 45 års arbete, bland annat hos leverantörer som Heidelberg och Efi har han en bred kunskapsbank att ösa ur.

Chris pekade på tre trender att hålla koll på. Digitala tryckpressar blir överkomliga i pris med allt högre kvalitet. All programvara hamnar i molnet. Automatiska arbetsflöden, ända till färdig produkt förändrar de krav som ställs på tryckare och tryckerier. En växande överkapacitet och teknisk utveckling pressar ner pris och kostnader för bläcktryck i storformat, tror Chris.

David Ståhlberg, entreprenör och författare, berättade om digital transformation med kunden i fokus. I dag säljs det tio gånger fler mobiler än datorer. Om mobilägare lägger en minut på ett företag så har dom valt bort alla andra. Han berättade att kunderna vill ha maximal kundnytta men så lite med företaget att göra. Som ett exempel tog han upp att hjulet har funnits i 5000 år men kom först till resväskan år 1991. Varför har inte tillverkare av resväskor kommit på detta tidigare?

Fråga från David: Hur många tror att artificiell intelligens kommer att spela större roll i framtiden som en stor andel av åhörarna räckte upp handen på. Fortsättningsvis gav han förslag på hur man som företag och individ, måste hitta nya former för att klara av dagens snabba förändring. Han framhöll att Grafkom är ett bra exempel på hur man utbyter idéer och utvecklas.

John Hassler, professor vid Stockholms Universitet visade att konjunkturen är på väg uppåt, både i Sverige och i världen. Det mesta ser rätt stabilt ut även om tillväxten inte kommer att ligga på tidigare BNP-nivåer, utan hamnar mellan tre till fyra procent globalt i värden och med cirka två procent för Europa.

Dock finns det en del osäkerhetsfaktorer som exempelvis Trump och EU-samarbetet. Det går bra för Sverige men det finns även en del strukturella problem som måste åtgärdas, tycker John Hassler.

Anna Norberg, pressansvarig och Anders Jacobsson, produktansvarig för tryck på Svanen, berättade om hur man gör gröna affärer med Svanen. De visade också på skillnaden mellan Svanenmärkning och andra miljömärkningar där Svanen är heltäckande genom att märkningen ställer krav på råvara, kemikalier, klimatpåverkan, utsläpp och avfall.

Sara Brunfelter, reklamchef på Audi Sverige, visade hur man har fått ordning på sin reklam och sina trycksaker med Resolut MRM marknadsföringssystem, genom att vården av varumärket hålls uppe med en enhetlig marknadsföring. De 46 återförsäljarna i Sverige får 50 procent från Audi centralt i marknadsföring om de använder mallarna i reklambanken.

Sara berättade också att Audi nu för tiden även tar fram exklusiva trycksaker vid lansering av nya modeller för att matcha sitt varumärke. I år kommer det att lanseras fem nya bilmodeller.

Charlotte Banning får pep-träning av Johan Dahl och publiken genom att upprepa jag är en stark och värdefull person flera gånger med publikens stöd. Vilket gjorde henne starkare i armen. Johan är motivationskonsult och hjälper företag att, bland annat, bli bättre på försäljning.

Charlotte Banning, marknadschef på Wiraya höll ett föredrag om kundutveckling. Där hon berättade varför CRM borde vara ledningsgruppen viktigaste prioriteringar. Charlotte redogjorde för CRM barometern som är en marknadsundersökning om hur företagen idag arbetar med datadrivna beslut inom CRM, Customer Relationship Management, vilket kan översättas till kundutveckling, alternativt kundvård.

Mats Nilsson och Per Andersson, Kodak samt Magnus Lindwall, Antalis vars båda företag, tillsammans med Visutech och Inkish var “event partner” på Grafkom I/O.

Lars-Inge Brännmar och Fredrik Noren, Eskils, samt Magnus Sandström från TMG passar på med fika utomhus mellan snöbyarna på onsdagen.

Dan Hermansson och Torbjörn Peterson, Network Innovation.

Grafkom samlar alla i ett nätverk som är intresserade av grafisk kommunikation. Medlemmar är alltifrån de största grafiska företagen till de minsta tryckerierna, grafiska skolor, kunder och leverantörer samt alla andra som är intresserade av detta område. Målet med Grafkom är en plattform där alla som vill, får berätta och dela med sig av saker som driver grafiska branschen framåt.

Med tanke på de intressanta ämnen som föreläsarna behandlade tycker man att andelen grafiska producenter borde vara i majoritet. Träffarna i Grafkom I/0 hålls två gånger per år och nästa träff är i Göteborg, den åttonde till nionde november.

Glöm inte heller bort Grafisk Dag, den 11 maj, mer info på Grafiska Företagens hemsida. Årets tema är ”Vinnande ledarstrategier – recept för framgång”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


”Tonerbaserat digitaltryck har en stark position på marknaden”

Med Imagepress C10010VP introducerar Canon efterföljaren till sin Imagepress C10000VP. Den nya serien består av två modeller och enligt tillverkaren erbjuder de mer automatisering och fler alternativ i mediahanteringen. Sign&Print pratar med Mark Lawn, chef för Professional print solutions på Canon Europe, om de nya skrivarna.

Publicerat av: 

Fakta om Sign&Print Connect

Välkommen som utställare på Sign&Print Connect 9–11 februari 2021

För första gången möts vi. Alla. Oavsett var vi bor. Oavsett om vi kan resa eller inte. Under tre dagar kopplar vi upp oss. Pratar och diskuterar. Tittar på produkter. Gör affärer. Deltar i seminarier. Tittar på hur andra gör – i andra företag, i andra länder.

Som utställare kan du visa allt – även de där stora maskinerna som svårligen låter sig flyttas. Och för en gångs skull träffar du kunder från hela landet – inte med slagsida på Stockholm. Och varken

Publicerat av: