Billigare totalkostnad med Agfa-plåt

Genom att systematiskt på djupet gå igenom hela processen med plåten i tryck, så räknar Agfa med att ge tryckerierna ordentliga besparingar.

Agfas nya lösning för plåthantering går på djupet med hur även komplicerade besparingar kan åstadkommas med hjälp av förkortade intagningstider, besparingar på tryckfärg, minskad mängd makulatur och enklare plåtframkallning.

Plåtleverantören Agfa har länge velat hitta sätt för tryckeriet att totalt sett få ner kostnaden för sin plåthantering. Eftersom aluminiumpriset inte är något man kan påverka, samtidigt som det är den största ingrediensen i plåt, så har man fokuserat på att hitta andra lösningar. Agfa har då analyserat hur man kan förkorta intagningstider, spara tryckfärg, och minska mängden makulatur. De här komponenterna har vi hört nämnas många gånger tidigare i samband med besparingar. Skillnaden är att Agfa nu gått mycket mer på djupet med hur även komplicerade besparingar kan åstadkommas.

Den nya lösningen för plåthantering kallas för ECO3, som står för Ekonomi, Ekologi och Extra convenience (extra bekvämlighet). En del som gjorts är naturligtvis att förbättra själva tryckplåten. De andra bitarna handlar om att gå in och analysera tryckpressen och hela värdekedjan, mer om detta längre ner.

Låt oss börja med de två plåtarna som ingår i Eco3 – Elite Eco och Azura.

Den första ska fortfarande framkallas i en framkallare medan Azura är helt framkallad från ctp. Även om Azurafamiljen innehåller en plåt som direkt kan sättas in i pressen, så tvättas (ta bort det skikt som inte härdats fast) och gummeras de andra, så att den kan hanteras mindre ömtåligt och blir mer lik en konventionell plåt. Att tänka på är att fuktvattnet måste bytas oftare om du använder det till att tvätta plåten fri från framkallare. En plåt utan gummering är också mer känslig för fingeravtryck etcetera.

Energy Elite Eco fungerar i konventionella framkallare och ska utan bakning klara 600 000 i upplaga. Plåten har ingen ablation, alltså lösa partiklar, så ingen ”dammsugartillsats” behöves i ctp:n. Energy Elite Eco har mycket hög upplösning. Den kan återge en tryckpunkt som bara är tio µ. Det gör den mycket väl lämpad för att trycka stokastiska raster. Man har också lyckats göra toppskiktet mekaniskt starkare. Det skyddar bättre mot dåligt papper som ju fungerar som ett slags slipmedel. Vidare har mellanlagret en god kemisk motståndskraft.

– Kemin är ”ren” kemi, säger Agfas Nordenchef Björn Allskog när vi träffas för att prata om Eco3.

– En traditionell framkallare innehåller silikater för att binda skiktet bättre. På Energy Elite Eco så ligger silikatet istället på tryckplåten. Då kan man köra upp till 15 000 kvadratmeter plåt innan vi behöver byta bad. Tittar du ner i badet på en konventionell framkallare, så är det ganska mörkt. Så är det inte här, utan det är fortfarande klart. Inga speciella rengöringslösningar krävs, bara vanligt kranvatten.

Arkana är en ny framkallare som är framtagen speciellt för Energy Elite Eco. Det är bara tio liter i badet, som dessutom håller för att köra 15 000 kvadratmeter.

Björn Allskog är Nordenchef för Agfa.

Arkana kräver inget anslutet avlopp. En normalkund sparar cirka 90 procent av sin kemikalieförbrukning, då det endast krävs åtta ml påfyllning per kvadratmeter. Samtidigt minskar gummeringen med cirka 46 procent, enligt tillverkaren.

I Arkana används endast vatten för påfyllning och därför minskas den totala mängden vatten jämfört med traditionell framkallare med 99 procent eftersom inget sköljvatten används.

Tack vare den ”rena” kemin innebär det en tidsbesparing årligen när det gäller att hålla framkallaren ren – 122 istället för 166 timmar. Totalt ger detta besparingar, i vårt exempel gav det 4 kronor mindre kostnad per kvadratmeter plåt. Även om kemin ingår i plåtpriset så blir det mindre att bära och betydligt mindre avfall att destruera.

Jag skrev tidigare att utvecklingen av plåten bara är en del av det som gjorts. En annan viktig del är programvarorna PressTune och InkTune som Agfa kan tillhandahålla sina tryckplåtskunder.

PressTune är en patenterad mjukvara som ger tryckeriet möjlighet att mäta tryckark under tryckning och få rapport om hur resultatet blir när arket är torrt. Metoden benämns ofta som ”dryback calculation”. Beroende på pressfabrikat och kringutrustning så kan processen i vissa fall automatiseras fullt ut men med rätt mäturustning så kan tryckeriet alltid mäta off-line och få resultatet. Tryckeriet som implementerar PressTune kan under kontrollerade förhållanden sänka makultur vid intag, få en jämn upplaga och gråbalans, optimera färgförbrukning, fuktvatten med mera.

Även prepress har stor användning av PressTune då kalibreringskurvor kan optimeras för press och pappersfabrikat på ett mer avancerat sätt. InkTune är även denna en patenterad programvara som analyserar sidinnehållet vid rendering och gör så kallade GCR för att ersätta CMY med K i gråkomponenten. Förutom att spara CMY så får du högre kontrast, skarpare bilder, jämnare gråbalans och mindre problem med misspass i trycket. Tillsammans ger dessa ytterligare besparingar.

Björn Allskog, Nordenchef för Agfa. Vad betyder Eco3 för dig?

– Hela idén med Eco3 är att ge ett totalt värde till våra kunder – alltså inte bara ett attraktivt pris på tryckplåten. Det som vi gör med våra programvaror ute i tryckhallen betyder att kunden gör av med mindre tryckfärg och minskar mängden makulatur. I förlängningen minskar också risken för reklamationer och omtryck.

Är det här programvaror som ni skickar till kunderna?

– Nej, ska vi uppnå maximal lösning för kunden så krävs omsorg om detaljerna. Därför har vi sagt att vi installerar den här programvaran i kundens dator samtidigt som vi är där och utbildar dem i att använda den på absolut bästa sätt.

Två tredjedelar av alla plåtar som säljs av Agfa i Europa är kemifria

• Proportionerna är 80 procent för o set i volym, jämfört med digitalt.

• 3,5 miljoner kvadratmeter plåt används årligen i Sverige. Det har minskat med ungefär 3 procent om året de senaste fem åren.

• Tryckplåten står för mellan 2 och 10 procent av den totala tryckkostnaden.

 

Mer information hittar ni här: www.eco3.graphics

öö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *