Ritar om för satsning på storformat

Annica Axelsson, vd på Brand Factory säger att de har bredden som kunderna efterfrågar.

Brand Factory koncentrerar storformat och digitalt i Farsta. Annica Axelsson, vd på företaget berättar om hur de ska möta framtiden.

Ineko Group och Brand Factory slog sina påsar ihop i april 2016. Annica Axelsson gick in som koncernchef några månader senare. I dag är Brand Factory mitt uppe i en modernisering. Totalt har de 450 anställda i Sverige, 75 av dessa arbetar i Farsta. För att effektivisera produktionen koncentreras storformat och digitalt i Stockholm till Farsta. Offsetdelen kommer rulla i Årsta. För att möta en allt tuffare konkurrens har företaget bland annat gjort ett antal förvärv och investeringar de senaste åren. Annica Axelsson säger att fördelen med att vara en storspelare är att de har bredden som kunderna efterfrågar, både när det gäller produkter och tjänster, men även när det gäller geografisk räckvidd.
– Vi har möjligheter att satsa på en digitalisering av vår verksamhet och på digitala verktyg för våra kunder som kan vara svårt att göra för en mindre aktör. Även i hållbarhetsarbetet tycker jag att det finns en fördel att vara stor. Ett viktigt område som kanske inte får samma fokus i ett mindre bolag.

Står det i motsats till att vara en lokal aktör nära kunden?
– Det är alltid avgörande att vara nära sina kunder, oavsett storlek på bolaget. Nyckeln för ett stort bolag som oss är att kunna agera lokalt på de olika lokala marknaderna vi är på samtidigt som vi har kraften av det stora bolaget. Risken är alltid att man blir för stelbent när man är stor och det fungerar inte på någon marknad för kunden.

Vilka utmaningar möter branschen under 2018?
– På samma sätt som våra kunder digitaliseras måste även den här branschen gå igenom en förändring och det är en utmaning. Digitaliseringsutmaningen slår på olika sätt, från ändrade behov hos kunden som ger ändrade produktionsförutsättningar till behov av automatisering av interna flöden för att hålla kostnader nere och kvalitet uppe. Jag ser inte heller att de utmaningar vår bransch har skiljer sig från de som andra branscher har när det gäller att attrahera personer med mer digital erfarenhet eller att vidareutbilda och utveckla de medarbetare vi har. Det kommer att bli en allt större utmaning framåt.

Annica Axelsson och teamledaren Daniel Redner hoppas på en effektivare storformatsproduktion i Farsta när man nu samlar kompetensen och produktionsutrustningen på ett ställe.

Hur tänker ni möta detta?
– Vi kommer att behöva göra flera saker parallellt men grunden är att utgå från våra kunders behov.
– Vi har inte i planen att öppna fler säljkontor men vi behöver alltid fler duktiga säljare för proaktivitet är en förutsättning för en bra kundrelation. Vi har en stark position i våra digitala verktyg och det kommer även fortsättningsvis vara ett satsningsområde liksom digitala skyltar och vår växande affär inom content-tjänster. Vi måste ständigt jobba med att bli effektivare och vår satsning på storformat i Farsta är en del i att samla kompetens och produktionsutrustning på ett ställe vilket gör att vi blir effektivare.
Annica Axelsson säger att de ser att andra typer av produkter än de från ”vanligt” papper kommer att fortsätta öka medan offset minskar.
– Vår sublimering till exempel är ett område som vi ser ger möjligheter till produkter som våra kunder efterfrågar allt mer.

Hur ska ni stå pall i priskriget och sticka ut i konkurrensen?
– Vi har genom vår breda portfölj flera ben att stå på vilket hjälper oss. Vi behöver leverera ett helhetstänk till kunden och jobba med att ta betalt för hela värdet. Det är alltid en utmaning men vi ser att kunderna vill ha ett bra pris men värderar även service och tjänster kring rena fysiska produkter.

Har ni expansionsplaner och investeringar på gång?
– Vi köpte ett bolag i Danmark i början på året och tittar ständigt efter verksamheter som på olika sätt kan komplettera vårt värdeerbjudande. När det gäller investeringar utöver vår nya storformatssatsning ser vi att vi kommer att fortsätta att investera inom framför allt digitala verktyg och automation i processflöden, säger Annica Axelsson och säger att fokus de senaste åren framför allt har varit en satsning på att säkerställa att kunderna är nöjda med deras leveranser och proaktivitet.

En hel del återstår att göra för att få hela maskinparken på plats.

Hur står ni er i framtiden med de maskiner ni har idag?
– Vi har en bred maskinpark idag och har gjort flera investeringar i maskiner de senaste åren. Jag ser inte så stort behov i ökad kapacitet men det finns alltid anledning att se över hur vi skall hantera våra behov framåt, och hur vi kan effektivisera ytterligare med nya maskiner.
Ser ni några helt nya produktområden som växer fram?
I digitaliseringens spår tror jag vi kommer att se nya tjänster och produkter som växer fram och kombineras på olika sätt med det som redan finns. Vi jobbar på ett par olika spår men vi får se vad som kommer ut på marknaden och när.

Operatören Malcom Ciavola har mycket att göra vid skärbordet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Lackat och klart för arkmatad inkjet

Canon har i samarbete med Plockmatic tagit fram en sömlös integration mellan Canons arkmatade digitala tryckpressar i varioPRINT iX-serien och Plockmatics DigiCoater Pro 400 HD LED efterbehandlingsmaskin. Kombinationen ska göra att kunderna kan producera högkvalitativa uv-lackade produkter i hög hastighet i ett automatiserat flöde.

Publicerat av: