Grafisk teknik sätter ribban för framtidens ISO-standarder

Ulrika Axmark SIS, Magnus Sandström TMG, Thomas Ehrngren Brand Factory, Martin Elofsson SIS, Örjan Westerlund Arkitektkopia, Erik Blohm RISE Innventia och Per Marklund Trycksaksdoktorn.

Den svenska kommittén för grafisk teknik inom ISO, SIS/TK 434, träffades på Brand Factory i Farsta, för sitt höstmöte. Kommittén deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i framtida ISO-standarder.

Förutom beslut om verksamhetsplan för 2019 gick arbetsgruppen igenom aktuella standarder för omröstning, en dag i slutet av september. Många av dessa handlar om digitala dokumenthantering för att underlätta kommunikationen mellan tryckerier och kunder samt snabba upp digitala arbetsflöden.

SIS/TK 434 vill gärna ha med flera förpackningstryckerier i kommittén eftersom många nya förslag på standarder handlar om förpackningar och tryckeriernas kunskaper inom detta område är viktigt. Ett exempel är nya standarden för ICC-profiler.

Under en längre tid har arbetet pågått med att uppgradera ICC-profiler för att bland annat kunna hantera dekorfärger, olika belysningar samt olika strukturer och glansvärden i ytor. Fördelen är att man exempelvis både kan förhandsvisa och trycka förpackningar bättre. Arbetsnamnet för den nya profilstandarden är iccMAX eller ICC version 5. Det tar tid eftersom det kräver mycket arbete att få till strukturen i iccMAX. En av standarden för detta är ISO 20677.

Certifierad Grafisk Produktion, CGP är ett inarbetat certifikat i Sverige. CGP handlar inte bara om att trycka inom en ISO-standard utan mera om att man har kunskap och kontroll genom hela arbetsflödet. De flesta stora tryckerier i Sverige är CGP-certifierade.

Med CGP som förebild finns ett förslag på motsvarande internationell standard, ISO/DIS 19301. Det är inte bara smickrande för Sverige utan ger även konkurrensfördelar för de företag som redan är CGP-certifierade om ISO/DIS 19301 blir ett krav från kunder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Högtryck för värmemattor: Printar tusentals meter under iskalla vintrar

Elvärmeprodukter i Skellefteå är långt ifrån ett klassiskt printföretag. Ändå skriver de ut tusentals kvadratmeter tjältiningsmattor en kall vinter. En ny eko solvent-skrivare levererad av Marabu kom på plats i början av året för att göra jobbet.

Publicerat av: