Jättekedja skyltar om 400 butiker

Elon och Electra Gruppen gör nu gemensam sak med en storsatsning på hemelektronik och vitvaror.

Det vankas namnbyte, en ny grafisk identitet och ett helt nytt butikskoncept. Elon bildar vad de kallar Nordens största fackhandelskedja för vitvaror och hemelektronik. Marknadschefen Christian Dahlborg berättar hur de tänker kring skyltningen och utformningen av butikerna i samband med den stora omställningen.

Elon Group och Electra Group kraftsamlar under två gemensamma varumärken när de ska sätta namn på sina butiker inom vitvaror och hemelektronik, Elon och Elon Ljud & Bild. Samarbetet de båda bolagen sinsemellan är nedtecknat i ett avtal som sträcker sig tio år framåt. Det innebär att 100 Audio Video-butiker byter namn och profil till Elon Ljud & Bild, medan Elon profilerar om sitt grafiska uttryck i 300 butiker. Totalt kommer alltså 400 butiker skyltas om under hösten. I den växande e-handelsvärlden verkar de rätt och slätt som Elon.se.

När det gäller butiksinredningen är det ITAB som är partner. Butiksomvandlingen handlar bland annat om att förändra butiksmiljön. Elektronikprodukter ska framöver presenteras i sin rätta hemmiljö, en uppdelning likt en bostads alla rum. Konceptet kommer att skapas med moderna nordiska materialval och ljussättning, som ger kunderna en avslappnande miljö.

“Tagit ett helhetsgrepp”

Christian Dahlborg är marknadschef på Elon.

Christian Dahlborg, marknadschef på Elon berättar att företagets skyltar och exponeringar har utvecklats stegvis över tid i takt med att de har expanderat med varumärket Elon och fler butiker. Senast var det Elkedjans butiker 2017 konverterades om till Elon.

– Vi ser nu att vi har ett behov av att uppdatera uttrycket på våra butiker och att vi då ser över både den exteriöra skyltningen och den interiöra skyltningen och givetvis samtidigt med hur vi använder digitala skärmar i butik i större utsträckning versus traditionella tryckta kampanjskyltar.

– Vi har därför tagit ett helhetsgrepp och utvecklat helt ny skyltstrategi för våra butiker för samtliga delar, det vill säga både exteriör skyltning, interiör skyltning och hur vi använder oss av digitala skärmar i våra butiker i framtiden.

Utvecklat egen produkt

Ivar Handeland, marknadschef på Electra, som blir Elon Ljud och Bild:

– För vår del blir det en omfattande ändring då vi byter namn. Steg ett är den externa skyltningen på butikerna för att visualisera det nya samarbetet. Vi kommer att använda Elons övergripande nya grafiska profil, som anpassas till Elon Ljud&Bild. När det gäller digital signage har Electra utvecklat en egen produkt, som vi nyttjar både i våra butiker, men även till externa kunder.

Vad är viktiga faktorer för er som en stor skyltköpare när det kommer till ert val av tryckeri- och skyltleverantör?

– Vi prioriterar skyltleverantörer som klarar av att leverera nordiskt, och som givetvis också har en helhetssyn när det gäller skyltprocessen och som kan leverera i alla delar i processen, säger Christian Dahlborg och syftar inte bara på själva skylten utan alla tjänster som behövs innan och efter det att skyltarna faktiskt kan monteras.

– På samma sätt när det gäller tryckerier så har vi en nordisk utgångspunkt i allt vi gör sen 2018, men att det är leverans på lokal marknad som avgör vem vi väljer.

För det nya butikskonceptet har de valt nordiska materialval och en ljussättning som ska göra att kunderna känner att de befinner sig i en  avslappnande miljö.

Ställer krav på leverantörer

Under fjolåret hade butikskedjan totalt 50 veckor med olika kampanjer. Innevarande år blir det något mer koncentrerat med en utgångspunkt att ha tolv månaders tydlig kampanjnärvaro.

— Vi kan väl se det som att vi nästan är har ständig närvaro och det ställer givetvis höga krav på alla våra leverantörer när det gäller just omfattning och sen givetvis flexibilitet då vi ständigt uppdaterar och förändrar både kommunikationen och hur vi väljer att kommunicera.

Har ert synsätt kring visuell kommunikation förändrats över tid och hur tänker ni framåt?

– Definitivt. Det har skett en utveckling både på tekniken, om vad som är möjligt, men också vad man sen väljer för teknik och uttryck för att exponera sig. Den snabba utvecklingen har gjort att det ställer krav på att uppdatera den visuella kommunikationen, då det är en viktigt del av hela varumärkesupplevelsen, säger han och tillägger att den största förändringen ändå märks på hur konsumenterna väljer att hitta till butiken. Det sker via sökfunktioner på nätet och det är så större delen av konsumenterna hittar rätt.

– Förstås är det så att det första ”visuella” intrycket får konsumenterna redan där på skärmen. Vi ser att när vi nu ska uppdatera vår varumärkesplattform så kommer det visuella att prioriteras de närmaste åren.

Vill ge kundupplevelser

Ivar Handeland säger att för att utveckla kommunikationen, för att vara med i kundens hela köpprocess ställs nya krav, både på innehåll och koordinering.

– För lite dyrare produkter och sällanköpsvaror som vi erbjuder gör kunden ofta research innan köp. Att följa upp denna kommunikationen hela vägen är avgörande för en bra kundupplevelse. I det nya samarbetet med Elon får vi nya utmaningar då vi ska skapa en gemensam grund för vad Elon och Elon Ljud & Bild ska stå för när det gäller värderingar, service och support.

Några butiker har redan ställts om till den nya butiksprofilen. I Norge lanserades den vid årsskiftet och i Sverige finns det två pilotbutiker – i Arvinge i Täby och i Nyköping.

Två pilotbutiker i Sverige

Under hösten har företaget arbetat med att mejsla fram en helt ny varumärkesplattform. Det innefattar också en ny logotyp. Den lanserades redan i Norge vid årsskiftet och i Sverige ses den hittills på två pilotbutiker i Arvinge i Täby och i Nyköping.

– Vi kommer under 2019 att genomföra ett byte av den visuella identiteten för hela kedjan under hösten och då uppdatera vår grafiska profil, säger Dahlborg.

Under fjolåret hade butikskedjan totalt 50 veckor med olika kampanjer.

Han säger att varumärket i dag har en väldigt stark koppling till vitvarukategorin och är starkt associerat med just vitvaror. Målet är att bredda synen på varumärkets innebörd ytterligare.
– Vi ser att vi behöver öppna upp varumärket för att även inkludera övriga nyckelkategorier, belysning, hushållsprodukter, klimat och kök och nu även för Elon Ljud & Bild för hemelektronik.
– Elon har en redan idag en väldig tydlig position i Sverige som omtänksam och pålitligt och det kommer vi att sträva efter att förstärka och förtydliga framöver. Utöver att vi vill stärka positioneringen mot vår befintliga och göra den tydligare så vill vi även kommunicera våra kärnvärden, enkelhet, omtänksamhet, personlig, trygghet och närhet.

Modernt och nordiskt

Elon-gruppens vd Stefan Lebrot och Anneli Sjöstedt, som är vd för Electra-gruppen.

Elons vd Stefan Lebrot kommenterar butiksomvandlingen och varumärkesbyggandet i ett pressmeddelande:

– Vi skapar en helhet som gör att kunderna känner igen oss i alla kanaler.

– Vi skapar ett visuellt avtryck med både butiksmiljö och logo som hämtar kraft och inspiration från de moderna nordiska uttryckssätten.

Fotnot: De runt 400 butikerna kommer få sin omskyltning i höst. Det nya butikskonceptet kommer ske successivt och förväntas vara slutfört i alla butiker år 2022.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Slut med oadresserad reklam i brevlådan

Postnord avvecklar sin verksamhet för oadresserad direktreklam (ODR) som riktar sig till hushåll. Det är inte längre en lönsam affär för företaget, som pekar på en prispressad marknad och stigande papperspriser som bakgrund till beslutet. Istället ska fokus ligga på mer målgruppsanpassad adresserad reklam.

Publicerat av: 

Planprint: ”En plattform med stora möjligheter för användaren”

Fujifilm har kraftsamlat för att ta fram en helt egenutvecklad storformatsportfölj till marknaden globalt. Spandex är ensam återförsäljare av Fujifilms storformatsskrivare i Sverige och produktansvarige Tomas Källroos ser stor potential för flatbädden Acuity Prime.

Publicerat av: 

Fansen lyfter företaget till framgång

Många företag vill synas på sociala medier, men för att lyckas gäller det att ha följare som snarare är fans än bara köpare. Det säger Niklas Kjärhus som hittat en särskild nisch genom att sälja dekaler till crosscyklar, och marknadsför sig till sina drygt 100 000 följare på Instagram.

Publicerat av: