Positiva siffror ger hopp om ljus framtid

Rainer Hundsdörfer, vd för Heidelberg. Foto: Pressbild

Heidelberg har fått en bra start på budgetåret 2021/2022, som började den 1 april. Tack vare en bred upphämtning på marknaderna i stort sett alla regioner, har företaget kunnat leverera de utlovade förbättringarna när det gäller försäljning och rörelseresultat under det första kvartalet.

Exempelvis steg försäljningen under kvartalet med omkring en tredjedel jämfört med motsvarande period föregående år, när man drabbades av covid-19-pandemin. Men även jämfört med 2019 steg försäljningen.

– Som framgår av vårt framgångsrika första kvartal av budgetåret 2021/2022 levererar Heidelberg verkligen! Uppmuntrade av den globala ekonomiska återhämtningen och den anmärkningsvärda förbättringen av rörelseresultatet är vi också mycket optimistiska när det gäller att uppnå de mål som tillkännagavs för året som helhet, säger Heidelbergs vd Rainer Hundsdörfer.

Markant ökad orderingång

Tilltron till företaget inför budgetåret 2021/2022 som helhet drivs av en bred marknadsåterhämtning. Detta sammantaget med en framgångsrik mässa i Kina har lett till inkommande order på totalt 652 miljoner euro, en ökning med cirka 89 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Med tanke på den markanta ökningen av efterfrågan, särskilt för innovativa nya produkter som till exempel Speedmaster CX 104, är Heidelberg övertygad om att de kan fortsätta bygga vidare på företagets marknadsledande position i Kina, världens största tillväxtmarknad.

“Enorma ansträngningar”
Heidelberg räknar med att den lönsamma uppåtgående trenden kommer att fortsätta under de följande åren. Detta beror på deras fokus på den lönsamma kärnverksamheten, expansionen av tillväxtområden samt kostnadsbesparingar på cirka 140 miljoner euro.

– De enorma ansträngningar vi har gjort för att förändra företaget bär nu frukt. Tack vare de förväntade förbättringarna av vårt rörelseresultat, den betydande fria kassaflödespotentialen och en historiskt låg skuldnivå. Så vi är nu övertygade om att vi kan förverkliga vår potential för framtiden. Det är många år sedan Heidelberg var sist i den här situationen, säger företagets ekonomichef Marcus A. Wassenberg.

Text: Søren Winsløw

Översättning: Anja Degerholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *