Textiltryck kan hjälpa krisande bransch

Textiltryck med inkjet skulle kunna vara ett sätt att svara på en förändrad marknad efter covid-19, enligt företaget Dover Digital Printing. Foto: Pixabay

Klädbranschen har drabbats hårt av pandemin med stängda butiker och konkurser som följd. En helt ny affärsmodell som baseras på digitalt textiltryck skulle kunna vända den trenden, enligt ett white paper som företaget Dover Digital Printing tagit fram.

Genomgången omfattar hur pandemin har påverkat klädindustrin och hur en digitaliserad tillverkning kan vara en hållbar väg framåt, med en helt annan affärsmodell.

Dover slår fast att branschen hade ekonomiska problem redan innan covid-19 lamslog världen. Utvecklingen har gått mot ett snabbt mode med ofta återkommande utförsäljningar och det faktum allt allt färre plagg säljs till fullpris. En utveckling som varit möjlig tack vare prispress på textilleverantörer, tryckerier och tillverkare. En “trasig” affärsmodell, enligt Dover, som blev ännu tydligare i och med covid-19-pandemin.

Rapporten finns att ladda ner via Dovers hemsida.

Alternativ till screentryck

Samtidigt pekar företaget på att konsumenternas köpmönster har förändrats. Det handlar inte bara om att det säljs färre plagg till följd av att färre människor rör sig ute i samhället. Det finns även en ökad efterfrågan på hållbara kläder där framför allt unga “röstar med plånboken”.

En lösning på problemet är enligt Dover att utnyttja fördelarna med digitaltryck på textil. I dag används ofta screentryck, en metod som är dyr, i synnerhet om det handlar om många olika färger och få plagg. Med digitaltryck, det vill säga textiltryck med inkjet, är det enklare att till exempel byta färg och trycka upp fler plagg med den färgen eller mönstret som går bäst. Framför allt handlar det om att det går att göra mindre upplagor med snabba designförändringar utan att kostnaderna blir för höga.

En mer hållbar modell

Enligt Dover kan digitaltrycket innebära en dramatisk minskning när det gäller behovet av att rea ut kläder till underpris och på så sätt erbjuda en ny mer hållbar affärsmodell som svarar på förändringarna på marknaden. Dessutom betyder digitaltryck en lägre vattenförbrukning och att produktionen inte behöver förläggas till låglöneländer i Asien.

Dover Digital Printings white paper finns att ladda ner här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *