Trendbrott: Trötthet för reklam avtar

Tryckt reklam upplevs som mest positiv efter bioreklam.

Reklamtröttheten har ökat år för år, men under 2020 vände den trenden. Det visar färska siffror från Sveriges annonsörer och Novus. Det är fortfarande en stor andel som är negativa till reklam, men det varierar kraftigt mellan olika mediekanaler. Till exempel finns det en positiv inställning till tryckt reklam i tidningar och magasin.

Intresseorganisationen Sveriges annonsörer har de senaste 15 åren undersökt svenskarnas inställning till reklam. Resultaten visar att andelen som ogillar reklam ökat för varje år och 2019 märktes rekordhöga siffror, 59 procent var negativa varav 21 procent var mycket negativa.

Årets undersökning visar att den trenden har avstannat. I år svarar 49 procent att de är negativt inställda till reklam. Nedgången kopplas till minskade medieinvesteringar under pandemin.

– Resultatet tyder på att det finns en direkt koppling mellan mängden reklam och reklamtrötthet. Under pandemin har medieinvesteringarna legat på en klart lägre nivå jämfört med tidigare år, och människor har därmed inte exponerats för reklam i samma utsträckning, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer i ett pressmeddelande.

Digitala kanaler i botten

Den reklam som flest ogillar är den i filmklipp på Youtube eller andra online-kanaler. Reklamavbrott i digitala playtjänster som Spotify, poddar och andra ljudtjänster tycks också irritera tittarna och lyssnarna.

Det är dock inte all reklam som väcker negativa känslor. Precis som vid tidigare mätningar är bioreklamen mest omtyckt, följt av reklam i tryckta tidningar och magasin samt reklam i morgon- och kvällstidningar. Även utomhusreklam och reklam i brevlådan upplevs som positiv.

– Det är tydligt att reklam i mediekanaler så som tryckta dagstidningar och magasin i pappersformat, där konsumenten sitter i förarsätet och har större möjlighet att styra över sin reklamupplevelse, generellt är mer omtyckt än reklam i rörliga, digitala kanaler där konsumenten inte kan göra det. Där upplevs reklamen som mer påträngande, säger Peter Blid, analytiker och ansvarig för undersökningen på Novus.

Tryckt = trovärdigt

Tryckt reklam uppfattas också som mest trovärdig och pålitlig, framför allt den i papperstidningar men även reklamen som kommer i brevlådan. Reklam i digitala play-tjänster på internet och vid besök på sajter på internet anses som minst trovärdig.

Undersökningen omfattar 1 010 personer mellan 18 och 79 år. Den genomfördes 3-9 juni genom webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel, på uppdrag av Sveriges annonsörer.

 

Några siffror från undersökningen

Mediekanaler där reklamen upplevs som mest negativ:

1. Youtube-videor och annan online-video: 74 procent ogillar.

2. Digitala playtjänster på internet: 73 procent ogillar.

3. Spotify, poddar och andra ljudtjänster: 71 procent ogillar.

Mediekanaler där reklamen upplevs som mest positiv:

1. Bio: 37 procent gillar.

2. Tidingar/magasin i pappersformat: 30 procent gillar.

3. Morgon-/kvällstidning i pappersformat: 26 procent gillar.

Källa: Sveriges annonsörer och Novus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Plastexperten: Tunt underlag för gröna påståenden

Emma Strömberg är plastexpert på oberoende forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet AB och docent i polymera material. Hon har tittat på om det gjorts någon specifik forskning på pvc-vinyler eller pvc-fria alternativ, men det visar sig att det är knapert med forskningsrapporter om detta.

Publicerat av: 

Återförsäljarna: ”Något slutkunderna vill ha”

Pvc är sedan länge ett populärt material för olika typer av vinyler, bland annat på grund av sin långa hållbarhet och sitt pris. På senare år har det kommit fler och fler produkter utan pvc, med varierande kvalitet och hållbarhet. Hos återförsäljarna märks efterfrågan på pvc-fritt tydligt.

Publicerat av: 

Kalmar Kuvert satsar på bredd i produktfloran

Ryggraden för mellanledsleverantören Kalmar Kuvert är som namnet lyder – tillverkning av specialkuvert från ark. Men annat i tryckväg ska också hållas ajour. Ett nytt Duplo-system för att klamra och plocka både offset- och digitaltryckta ark går nu med hög beläggning. Det gör också en maskin för att skära, biga och perforera visitkort och förpackningar.

Publicerat av: 

Digitala volymer växer som aldrig förr hos Billes

Tryckvolymerna har under flera månader sista året nått nya rekordhöjder hos Billes tryckeri i Mölndal trots pandemin. Nu byter de ut två av sina tre HP Indigo-maskiner för att få ännu mer tryckkapacitet. Vd:n Niklas Bille förklarar kalkylen bakom investeringen och varför de valt att fortsätta med HP Indigo istället för inkjet-tekniken.

Publicerat av: