Minskningen i grafiska företag är permanent

PUBLICERAD: 20 juli 2010
UPPDATERAD: 20 juli

EU finansierar för närvarande ett 1-årigt europeiskt projekt för att se på hur den grafiska industrin bör förändras ur ett socialt ansvarsfullt perspektiv. Drygt halva projekttiden har nu gått och de som står för utredningen, Facta Consult, har redan konkluderat att förändringen i branschen är strukturell – alltså inte bara ett resultat av konjunkturen. Av slutsatserna märks dock tydligt att resten av Europa inte alls är på väg ut ur krisen lika snabbt som Sverige:

”Kristen är en kombination av överkapacitet, förändrad efterfrågan, ny teknik och ekonomisk kris. En grundläggande omstrukturering av branschen är nödvändig. Bara de företag som kan organisera förändring och identifiera nya möjligheter, kommer att överleva på sikt.

De små och mellanstora företagen har bättre förutsättningar än de stora. De är bättre på att se nya möjligheter och flytta sin verksamhet till nya områden. Stora företag har svårare att ändra sin affärsmodell eftersom de bundit så mycket kapital i existerande arbetssätt.

För att tilldra sig ung arbetskraft måste den grafiska branschen bli bättre på att presentera sig själv som ett centrum i kommunikationsindustrin.”

Läs vidare

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Plockmatic firar jämnt med all time high

I år är det 50 år sedan Plockmatic startades. Sedan dess har företag växt till en stor global spelare inom dokumenthantering med en bred produktportfölj. Sign&Print har intervjuat vd:n Jan Marstorp om den resan och vägen framåt.
Plockmatic kollage

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Grafiska företagen kritiserar att staten äger Strålfors

I en debattartikel kritiserar Grafiska Företagens vd Eva Glückman att staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors. "Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution".
Eva G Grafiska

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)