Så ska V-TAB öka lönsamheten

PUBLICERAD: 17 december 2020
UPPDATERAD: 17 december
Peder Schumacher, vd för tryckerikoncernen V-TAB. Foto: Pressbild

Peder Schumacher, vd för V-TAB, ser indikationer på att den nedåtgående kurvan med dagstidningarnas tryckupplagor börjar plana ut. Han försäkrar att rulltrycksverksamheten ska bestå, men framtidens vinster för V-TAB ska komma inom arkmatat och stora format.
– Det är där vi vill fortsätta att växa och bli starkare.

Sedan 2018 har V-TAB stått på egna ben som en självständig tryckerikoncern. Tidigare var de en del av Stampengruppen, men det hela slutade med en separation. Tryck- och mediaproduktionen – V-TAB och Stampen Media – gick isär och moderbolaget avvecklades.

Peder Schumacher är vd för tryckerikoncernen som i dag omsätter 700 miljoner kronor och sysselsätter cirka 330 anställda på de olika enheterna i landet. V-TAB gick in i 2020 med självförtroende – att nå ett betydligt bättre resultat än under fjolåret. Men istället fick de som så många andra känna på pandemin och att stå under press. Enligt Schumacher kan året hittills ändå summeras som relativt hyfsat och efter sommaren skönjades en viss stabilisering av tryckvolymerna.

– Sedan maj har vi sett betydande volymminskningar. Det har påverkat oss dramatiskt, så vi har försökt att fokusera på det. Vi är fortfarande lönsamma men vi har helt klart blivit påverkade. Vi får nog acceptera att volymerna kommer att vara lägre, och inte kommer tillbaka resten av året heller.

”Börjar plana ut”

I Södertälje och Landvetter produceras huvudsakligen coldset- produkter som dagstidningar, direktreklam och tidskrifter. Även i Norrahammar, Jönköping, finns coldset för att trycka direktreklam, men även skyltproduktion inom segmentet de kallar Skylt och reklam. Vidare har V-TAB en heatset- anläggning i Vimmerby för att producera magasin. I Falkenberg finns ett arktryckeri. Dagstidningarnas tryckupplagor har varit vikande under en längre tid. Hur mår ert tidningstryck?

– Vi har sett att upplagorna har sjunkit under en längre tid inom dagstidningssegmentet. Och det har det gjort fram till i dag. Men det vi kan konstatera är att vi ser en viss antydan till att det börjar plana ut. Vi ser att upplagorna börjar bli mer stabila gentemot hur de har varit tidigare. Om tappet har varit tvåsiffrigt så är det inte så längre.

[metaslider id=”212346″]

Kommer ni någonsin att investera i en ny stor tidningspress?

– Nä det tror jag inte vi kommer att göra, av den anledningen att det redan finns tillräcklig kapacitet på marknaden. Jag kan inte se att det kommer att finnas något behov av det.

Det handlar snarare om att med den volymen som nu finns på marknaden, så finns det tillräcklig kapacitet. Direktreklam är ett annat stort trycksegment för V-TAB. Peder Schumacher ser fortfarande att volymerna i mångt och mycket finns kvar:

– Visst, man kan säga att det skett en minskning på några procentenheter i minskade upplagor över åren, men det är betydligt mycket mer stabilare. Och åtminstone än så länge upplever vi att våra kunder har ett stort behov av direktreklam, eftersom det driver på försäljningen i butikerna.

Inkjet tar delar av volymer

Han ser att inkjet är en teknik som alltmer kommer att bli ett komplement till traditionellt tryck. En tryckteknik som på sikt kan gå in och ta över delar av segment och tryckvolymer.

– När upplagor och sidformat minskar då ramlar det över från rullmaskinerna till arkmaskinerna. Sen har du digitaltrycket som kanske kommer att ersättas av inkjet framöver.

– Det kommer säkert någonstans vara så att inkjetproduktionen kommer att kunna nagga i underkant på rullvolymerna. Medan rullvolymerna kanske kommer att nagga i överkant på arkvolymerna. Så visst, det kommer att ske förändringar däremellan, och det gör det redan i dag, säger han och tillägger att de ser att rullvolymerna är konkurrenskraftiga på betydligt lägre upplagor än vad de har tryckt historiskt sett.

Skylt- och reklamprodukter produceras i anläggningen i Norrahammar, Jönköping. Foto: V-TAB

Vilken riktning ser du att V-TAB tar framåt?

– Vi ser att dagstidningssegmentet kommer fortsätta få se vikande volymer, även om det fortsatt kommer att vara en viktig del av vår verksamhet. Men vi ser snarare att det vi kallar magasin-, skylt- och reklammaterialsdelen kommer att vara viktigt för oss framöver. Där tror vi att vi kommer att kunna stärka vår marknadsposition och det ska vi göra genom att fortsätta jobba utifrån de planer vi har bestämt oss för.

Framgent, vad behöver ni investera i?

– Vi behöver titta framför allt inom de delarna i vår verksamhet som har med vår heatset och skylt och reklam (arkverksamhet, reds anm) att göra. Det är där vi vill fortsätta växa och bli starkare. Det är främst där vi ser att vi kommer att göra investeringar.

Vad talar vi om för maskiner?

– Det får vi se den dagen när vi kommer så långt, säger han och påtalar att de ser över sina maskinparker och vad som behöver uppdateras löpande i perspektiv om tre år.

– De pengar vi har lagt, har vi lagt på underhåll och återinvesteringar för att hålla anläggningarna vid god vigör.

Ska vara en stark aktör

Peder Schumacher poängterar att branschen under flera år har varit i behov av konsolidering. Målet är att V-TAB ska vara med som en stark aktör i den utvecklingen.

– Det blir att fortsätta förbättra och jobba med vår lönsamhet, samtidigt som vi ska ta marknadsandelar och vara med i den omstrukturering som vi är övertygade kommer att ske i branschen.

– Det finns en överkapacitet i förhållande till den volym som finns på marknaden. Så vi ska vara med i den resan som kommer att ske. Det är vår tanke. Jag kan inte säga mycket mer än så, men vi vill vara med i den processen och påverka den förändring som kommer att ske.

[metaslider id=”212354″]

Är målet för er att ni ska växa och bli större?

– Målet är att vi ska vara en av aktörerna som finns kvar när den där konsolideringen, omstruktureringen eller förändringen har skett.

Betyder det att ni ska växa och finnas på fler orter?

– Det får jag återkomma till.

Peder Schumacher öppnar för att det kan finnas nya produktområden att utforska för V-TAB i framtiden. Produkter som ligger utanför de segment där de verkar i dag.

– Det tror jag, men det handlar mer att vi som bolag måste vara nyfikna och våga testa att utmana oss själva lite. Vi vet om att det finns exempel som vi kanske inte hade tänkt att vi skulle kunna göra, men som ändå är fullt möjliga att göra. Men sedan kanske det har funnits aspekter som har gjort att vi inte har lyckats göra dem. Men vi har möjligheter att fortsätta bredda vårt produkterbjudande betydligt.

Är det något du kan konkretisera?

– Jag kan bara säga att vi har haft några intressanta diskussioner, saker som jag själv spontant känt att ett tryckeri inte ska hålla på med, men som är väldigt aktuellt. Men det gäller att ett antal pusselbitar faller på plats. Det kanske de gör framöver, men när vi höll på med detta, så var det inte möjligt att genomföra, säger Schumacher och syftar på året med coronapandemin.

Läs vidare

Arbetshästar och neonutskrifter hos Swissqprint

Flatbädden Kudu och rullprintern Karibu tillsammans med iögonfallande neonutskrifter ska dra blickarna till Swissqprints monter under Fespa.
SQP trade fair

Framtiden för SPG: "Nu accelererar vi igen"

Det har varit lite tyst kring Scandinavian Print Group (SPG) på sistone. Det finns en förklaring till det – och det kommer att hända saker framöver.
Esben_Mols_Kabell

Profilföretaget Printer gör satsning i Finland

Brover Group-ägda Printer, e-handlare inom reklam- och trycksaker, har verkat på den svenska marknaden under några år. Nu tar företaget steget över Östersjön och går in i grannlandet Finland.
Printer Finland

Direct Color Systems visar LED-printers på Fespa

Direct Color Systems ska demonstrera sina LED-printers på Fespa. Flatbädden UV-44 DTS släpptes förra året och är en mångsidig printer i mellanformat.
3_4View2_3846-1536x1119

Senaste nytt

Etikettmarknaden föll 25 procent

Efter Coronapandemin, där etikettmarknaden formligen exploderade, var fallet med 25,8 procent 2023 (enligt FINAT) kanske att vänta. Trots det beskriver Claus Søndergaard, från UPM Raflatac, det som ett tufft år, men säger samtidigt att förväntningarna på 2024 är positiva.
Claus_UPMRaflatac

Arbetshästar och neonutskrifter hos Swissqprint

Flatbädden Kudu och rullprintern Karibu tillsammans med iögonfallande neonutskrifter ska dra blickarna till Swissqprints monter under Fespa.
SQP trade fair

Zünd visar lösningar för ökad automation

Digitalisering, automation och innovation sammanfattar det skärbordstillverkaren Zünd visar under Fespa. Bland nyheterna finns ett kameratillval till deras största skärbord.
Zund Fespa 1 w

Snabb DTF-affär: ”Funderade bara en halvtimme”

Reklamlabbet i Glasriket hade i några år funderat på att uppgradera sitt textiltryck. När de fick höra talas om Mimakis DTF-lösning slog de till direkt. Företaget har även utökat med fler maskiner – och personal.
RL Fredrik Sara 2